Avdrag och bidrag för ditt nya värmesystem

Idag kan du få upp till 30 000 kronor i stöd för att installera en värmepump – utöver ROT-avdraget. Det betyder att du får stöd för kostnader både för material och arbete. Och för dig som vill driva värmepumpen med solceller finns det gröna avdraget på 20%.

Bidrag för byte till värmepump

Från den 3 juli 2023 och tre år framåt kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Till exempel för att installera en värmepump. För att få bidrag för luft/luftvärmepumpar så behöver du samtidigt installera en varmvattenberedare exempelvis NIBE F110.  Bidraget är på max 50% av materialkostnaderna, men högst 30 000 kronor. Det går även att ansöka om för klimatskärmsåtgärder, men bara om man redan fått bidrag för att åtgärda värmesystemet. Länsstyrelsen behandlar ansökan som du gör vi Boverkets e-tjänst.

Läs mer på Boverket.se »


Installatör pekar på värmepumpens display

Par sitter framför dator i vardagsrummet

ROT-avdrag upp till 35%

Du får göra ROT-avdrag på arbetskostnaden när du installerar en ny värmepump och när du renoverar eller byter ut värmepumpen till en ny. För bergvärmepumpar är det 35%, luft/vattenvärmepumpar 30% och frånluftsvärmepumpar 30%. Som villaägare kan du få maximalt 50 000 kronor per person och år i ROT-avdrag. Beloppet dras direkt på fakturan från din installatör.

Sedan mars 2020 finns även en schablon för hur mycket som ska räknas som arbetskostnad.

Procentsatserna är samma som ovan och räknas på den totala kostnaden inklusive värmepumpen. Det kan vara mer förmånligt att använda schablonavdraget och kan slå på många tusenlappar jämfört med det vanliga avdraget. För att räkna ut vad du ska betala tar du alltså totalbeloppet x 0,35 om det gäller en bergvärmepump därefter drar du av 30% i ROT-avdrag.

Räkneexempel för en bergvärmepump:

  • Totalkostnad utbyte bergvärmepump ca: 150 000 kr
  • Arbetskostnad enligt schablon 35% av den totala kostnaden: 150 000 x 0.35 = 52 500 kr
  • ROT-avdrag 30% på arbetskostnaden: 52 500 x 0.30 = 15 750 kr
  • Din totalkostnad: 150 000 - 15 750 = 134 250 kr

Tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget

Under beskattningsåret 2024 ska taket vara 75 000 kronor per person för rotavdraget och 75 000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 ska dock högst 50 000 kronor få användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. 

Läs mer på Skatteverket.se »

Grönt avdrag för solceller 20%

Sedan 1 januari 2023 blir avdraget för att installera solceller 20%. Avdraget gör din installatör direkt på fakturan. Du betalar 80% och din installatör får mellanskillnaden från Skatteverket, precis som du är van vid med RUT och ROT.

Men precis som vid ROT så finns det undantag för vad som ingår i de avdragsgilla kostnaderna, till exempel projekterings- och resekostnader. För att du och din installatör ska slippa ha koll på detaljerna har Skatteverket gjort en schablon även här. Den gäller när du installerar solceller till fast pris och schablonen är 3% av det totala beloppet. För att räkna ut vad du ska betala tar du alltså totalbeloppet x 0,97 och sen drar du av 20% i grönt avdrag. Även här gäller max 50 000 kronor per person och år.

Läs mer på Skatteverket.se »

Solceller på hustak

Par sitter i soffa och dricker kaffe

Snabbfakta


Bidrag för energieffektivisering: För byte från el och gas till värmepump. Max 50% av materialkostnaderna, men högst 30 000 kronor. Ansökan via Länsstyrelsen. 

ROT-avdrag: 30% eller 35% på arbetskostnaden när du installerar en ny värmepump och när du renoverar eller byter ut den. Dras direkt på fakturan från din installatör. Max 50 000 kr per person och år.

Grönt avdrag: För att installera solceller 20% av arbetskostnaden. Dras direkt på fakturan från din installatör. Max 50 000 kr per person och år.

Läs mer på Skatteverket.se »