Jordvärme - solenergi som lagrats under gräsmattan

Jordvärme är ett alternativ till bergvärme eller som det ibland kallas, markvärme. På NIBE använder vi produktnamnet bergvärmepumpar istället för jordvärmepumpar oavsett om det är för berg, jord eller sjö. Principen är densamma med en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus. Enda skillnaden är att slangen grävs ner i marken på en meters djup istället för att borra ett hål i berget. På NIBE använder vi produktnamnet bergvärmepumpar oavsett var kollektorslangen placeras.

Bergvärmepumpen utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av kollektorslangen. Vätskan i slangen leds till värmepumpen. En avancerad kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem. Därefter pumpas vätskan ut i igen och blir redo för ny uppvärmning. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varmare delen av året.

Effektiv och miljövänlig

Förutom att jordvärmen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan värmepumpen ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med våra effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

så fungerar jordvarme

Hur-fungerar-jordvarme

Snabbfakta jordvärme


Jordvärmepumpar är kraftfulla och väderstabila. Klarar stort behov av värme och kyla oberoende av utetemperatur. Passar både små och stora hus.

Lång livslängd. Kollektorns livslängd är ca 50 år och klarar flera värmepumpsbyten.

Stor investering och stor besparing. Värmepump, borrning och installation är en stor investering som redan efter några år lönar sig för de flesta.

En jordvärmepump är kompatibel. Kan med fördel kombineras med solceller, ventilation, prisvärd kyla, pooluppvärmning och prioriterad vedpanna.

Tyst och osynlig. Tystgående värmepump med ljudlös, osynlig kollektor.

Ingrepp på tomten. Kräver placering av kollektorslangen nära huset cirka en meter under jordytan.

Vilket av värmepumpsalternativen luft/vattenvärme, bergvärme eller frånluft som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Detaljerna gör skillnaden

Vår nya berg / jordvärmepump har mängder av innovativa förbättringar. En stor nyhet är ett mer klimatvänligt köldmedium som gör det möjligt för värmepumpen att ge dig hög komfort och energibesparing – på ett ännu mer hållbart sätt. Vår mest energieffektiva bergvärmepump någonsin passar alla hus och blir en naturlig del av ditt smarta hem. Ett självklart val för dig som vill ha en premiumprodukt.