Sjövärme - solenergi som lagrats på sjöbottnen

Sjövärme är ett alternativ till jordvärme och bergvärme. På NIBE använder vi produktnamnet bergvärmepumpar oavsett om det är för berg, jord eller sjö. Principen är densamma med en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus. Enda skillnaden är att du lägger kollektorslangen på sjöbottnen istället för under gräsmattan eller djupt ner i berget. På NIBE använder vi produktnamnet bergvärmepumpar oavsett var kollektorslangen placeras.

Bergvärmepumpen utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av kollektorslangen. Vätskan i slangen leds till värmepumpen. En avancerad kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem. Därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen, redo för ny uppvärmning. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varmare delen av året.

Effektiv och miljövänlig

Förutom att jordvärmen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan värmepumpen ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med våra effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

nibe varmepump

Hur-fungerar-jordvarme

Snabbfakta sjövärme


Kraftfull och väderstabil. Klarar stort behov av värme och kyla oberoende av utetemperatur. Passar både små och stora hus.

Lång livslängd. Kollektorns livslängd är ca 50 år och klarar flera värmepumpsbyten.

Stor investering och stor besparing. Värmepump, borrning och installation är en stor investering som redan efter några år lönar sig för de flesta.

Kompatibel. Kan med fördel kombineras med solceller, ventilation, prisvärd kyla, pooluppvärmning och prioriterad vedpanna.

Tyst och osynlig. Tystgående värmepump med ljudlös, osynlig kollektor.

Ingrepp på tomten. Kräver placering av kollektorslang nära huset på en sjöbotten.

Vilket av värmepumpsalternativen luft/vattenvärme, bergvärme eller frånluft som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.