Start Support Garanti och försäkring
Till Experthjälpen

Garanti och försäkring

Upp till 18 års trygghet för värmepumpar från NIBE

NIBE erbjuder en garanti som gäller i 3 år från installationsdatum av din värmepump. Detta gäller även tillbehör och kyldelar. Skulle något behöva bytas ut i pumpen, så omfattas dessa reservdelar av 2 års garanti. I samband med ditt köp av en NIBE värmepump ingår dessutom nedanstående kostnadsfria försäkringslösningar i upp till 6 år efter installationsdatum.

Försäkringen förmedlas och administreras av Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov. Tfn 08–746 05 60, E-post: info@arctic.se, www.arctic.se.

Trygghetsförsäkring För privatpersoner

Trygghetsförsäkringen gäller för privatpersoner som har en gällande hem/villaförsäkring eller fritidshusförsäkring som täcker maskinskador på värmepumpen. Försäkringen gäller också för bostadsrättsinnehavare när värmepumpen ingår i bostaden och inte ägs av bostadsrättsföreningen. I så fall krävs att bostadsrättsinnehavaren har en gällande försäkring enligt ovan.

Trygghetsförsäkringen är en så kallad tilläggsförsäkring. Den ersätter åldersavdrag och självriskavdrag från hem/villa- eller fritidshusförsäkringen. Ersättningen för självrisken är högst 3000 kr. Trygghetsförsäkringen gäller i 6 år från installationsdatum och kan därefter förlängas årsvis upp till 18 år för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar och upp till 16 år för luft/luft- och luft/vatten-värmepumpar.

Följande NIBE värmepumpar omfattas av Trygghetsförsäkringen:

  • Bergvärmepump S1255 S1155, F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255, F1345, F1355
  • Luft/vatten-värmepump F2120, F2040, (eller SPLIT)
  • Frånluftsvärmepump F370, F470, F730, F750

Försäkringen gäller för NIBE värmepumpar som är köpta i Sverige och är fackmannamässigt installerade i Sverige. Försäkringen omfattar även NIBE tillbehör/solcellspaket som installerats samtidigt med värmepumpen.

TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Trygghetsförsäkringen gäller för Bostadsrättsföreningar som har en gällande fastighetsförsäkring.

Trygghetsförsäkringen är en så kallad tilläggsförsäkring. Den ersätter åldersavdrag och självriskavdrag som fastighetsförsäkringen gör vid en maskinskada på värmepumpen. Trygghetsförsäkringen ger också ersättning när fastighetsförsäkringen inte omfattar maskinskador på värmepumpen, då med en självrisk om 4000 kr per skada. Trygghetsförsäkringen gäller i 6 år från installationsdatum och kan därefter förlängas årsvis upp till 18 år för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar och upp till 16 år för luft/luft- och luft/vatten-värmepumpar.

Följande NIBE värmepumpar omfattas av Trygghetsförsäkringen:

  • Bergvärmepump S1255 S1155, F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255, F1345, F1355
  • Luft/vatten-värmepump F2120, F2040, (eller SPLIT)
  • Frånluftsvärmepump F370, F470, F730, F750

För att försäkringen ska träda i kraft måste fastighetsägaren eller installatören fylla i det medföljande trygghetsförsäkringskortet och skicka det senast en månad efter installationsdatum till:

NIBE AB
Box 14, 285 21 Markaryd.

Upp till 10 års trygghet för solpaneler från NIBE

NIBE lämnar 3 års garanti på hela solcellspaketet. Därutöver erbjuder vi ytterligare 2 års materialgaranti på växelriktaren. På själva solpanelerna ger vi totalt 10 års garanti, enligt vår NIBE 3 år standardgaranti + 7 år materialgaranti.

Vi är övertygade av kvaliteten på våra NIBE solpaneler och därför lämnar vi en lång effektgaranti: efter 25 år är det minst 80% effekt kvar i solpanelerna.

Garantiförsäkring

Företag eller så kallade Juridiska personer kan teckna en garantiförsäkring. (NIBE F1345 och F1355 har fem års garanti). Försäkringen tecknas årsvis upp till hela 18 år från installationsdag (gäller NIBE F1345). Garantiförsäkringen ersätter skadan utan avdrag för självrisk eller åldersavdrag. I de fall skadan omfattas av fastighetsägarens egen försäkring ersätts självrisk och avskrivning.

För mer information om försäkringen kontakta Arctic på telefon 08-7460560 eller på email: kundtjanst@arctic.se.

_