Start Support Garanti och försäkring Så här fungerar din trygghetsförsäkringen
Hitta serviceombud

Så här fungerar din trygghetsförsäkring

För privatpersoner och bostadsrättsägare

Trygghetsförsäkringen är en så kallad tilläggsförsäkring som vi erbjuder tillsammans med vår försäkringspartner Arctic. Här kan du läsa hur den fungerar för dig som privatperson och för dig som äger en bostadsrätt med egen värmepump.

Trygghetsförsäkring för privatpersoner

Trygghetsförsäkringen gäller för dig som har en gällande hem/villaförsäkring eller fritidshusförsäkring som täcker maskinskador på värmepumpen. Försäkringen gäller också för dig som är bostadsrättsinnehavare när värmepumpen ingår i bostaden och inte ägs av bostadsrättsföreningen. I så fall krävs att du har en gällande försäkring enligt ovan.

Trygghetsförsäkringen är en så kallad tilläggsförsäkring. Den ersätter åldersavdrag och självriskavdrag från hem/villa- eller fritidshusförsäkringen. Ersättningen för självrisken är högst 3000 kr. Trygghetsförsäkringen gäller i 6 år från installationsdatum och kan därefter förlängas årsvis upp till 18 år för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar och upp till 16 år för luftvatten-värmepumpar.

Följande NIBE värmepumpar omfattas av Trygghetsförsäkringen:

  • Bergvärmepump S1256, S1255, S1156, S1155, F1145, F1226, F1245, F1255, F1345, F1355
  • Luftvatten-värmepump S2125, F2120, F2050, SPLIT AMS
  • Frånluftsvärmepump S735, F370, F470, F730, F750

Försäkringen gäller för NIBE värmepumpar som är köpta i Sverige och är fackmannamässigt installerade i Sverige. Försäkringen omfattar även NIBE tillbehör/solcellspaket som installerats samtidigt med värmepumpen.

Anmälan om försäkring

För att försäkringen ska träda i kraft måste fastighetsägaren eller installatören fylla i det medföljande trygghetsförsäkringskortet och skicka det senast en månad efter installationsdatum till:

NIBE AB

Box 14, 285 21 Markaryd.

För mer information om trygghetsförsäkringen kontakta Arctic på telefon 08 - 746 05 60 eller på epost: kundtjanst@arctic.se.

Trygghetsförsäkring för bostadsrättsföreningar

Trygghetsförsäkringen gäller för Bostadsrättsföreningar som har en gällande fastighetsförsäkring.

Trygghetsförsäkringen är en så kallad tilläggsförsäkring. Den ersätter åldersavdrag och självriskavdrag som fastighetsförsäkringen gör vid en maskinskada på värmepumpen.

Trygghetsförsäkringen ger också ersättning när fastighetsförsäkringen inte omfattar maskinskador på värmepumpen, då med en självrisk om 4000 kr per skada. Trygghetsförsäkringen gäller i 6 år från installationsdatum och kan därefter förlängas årsvis upp till 18 år för bergvärme- och frånluftsvärmepumpar och upp till 16 år för luftvatten-värmepumpar.

Följande NIBE värmepumpar omfattas av Trygghetsförsäkringen:

  • Bergvärmepump S1256, S1156, S1155-25, F1126, F1145, F1226, F1245
  • Luft/vatten-värmepump F2120, F2050, (eller SPLIT)
  • Frånluftsvärmepump S735, F370, F470, F730, F750

För F1345 och F1355 gäller samma villkor som för juridisk person, 5 års garanti med möjlighet att teckna garantiförsäkring i upp till 18 år.

Anmälan om försäkring

För att försäkringen ska träda i kraft måste fastighetsägaren eller installatören fylla i det medföljande trygghetsförsäkringskortet och skicka det senast en månad efter installationsdatum till:

NIBE AB

Box 14, 285 21 Markaryd.

För mer information om trygghetsförsäkringen kontakta Arctic på telefon 08 - 746 05 60 eller på epost: kundtjanst@arctic.se.

Hitta rätt

Hittade du inte svaret på din fråga - NE

Hittade du inte svaret på din fråga?


Hur går ett värmepumpsköp till- NIBE

Hur går ett värmepumpsköp till?

Hitta rätt värmepump på 1 minut - NIBE

Hitta rätt värmepump på 1 minut