Start Kunskapsbank Innan jag köper
Frågor och svar innan du köper en värmepump från NIBE

Innan jag köper

Kunskapsbanken

Bra att veta inför ditt köp av värmepump eller varmvattenberedare

Det finns flera saker att tänka på när du ska köpa ett nytt värmesystem. Därför har vi här samlat all nödvändig information du kan behöva, för att göra det enkelt för dig att skapa ett behagligt inomhusklimat.

För att beställa och installera produkter från NIBE kontaktar du våra experter så hjälper dem dig att komma i kontakt med en av våra installatörer.

Kontakta NIBE Experthjälp »

Vi hjälper dig att hitta rätt värmepump och en installatör nära dig.


Steg 2. Installatören gör hembesök

Nästa steg är att boka ett hembesök, då installatören kommer hem till dig och ni tillsammans beslutar om vilken värmelösning som passar dig och ditt hem bäst.


Steg 3. Offert & tidsplan

Du får sedan en offert och ungefärlig tidsplan på installationen.


Steg 4. Beställning & Installation

Efter att du godkänt offerten läggs en beställning och installationen kan påbörjas.


Steg 5. Överlämning & genomgång

Nu får du en grundlig genomgång av värmepumpen på plats hos dig. Vill du styra din värmepump på distans, så får du hjälp att komma igång med appen myUplink. Installatören kan även se till att din gamla värmeanläggning forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Steg 6. Försäkringskort & Prova på myUplink/NIBE Uplink

Installatören och du fyller tillsammans i försäkringskortet som ger dig 6 års trygghetsförsäkring. När kortet är inskickat till oss får du ett välkomstbrev med erbjudande att utan kostnad prova på myUplinks/NIBE Uplinks Premiumtjänster i 3 månader.

Värmepump

När du ska installera en värmepump i din bostad kan våra installatörer hjälpa dig att hitta bästa möjliga placering för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump du ska installera är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör, så kom ihåg att lämna ett fritt utrymme framför produkten och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.


Värmepumpen placeras på ett fast underlag och utrymmet ska vara försett med en golvbrunn. För en
luft/luftvärmepumpens modul som ska placeras inomhus behöver du även tänka på att enheten ska sprida den varma luften i ditt hus på ett så effektivt sätt som möjligt. Din installatör kan hjälpa dig att hitta den mest lämpliga platsen att installera din värmepump på.

Utomhusmoduler

Placeringen av utomhusmodulen till din värmepump hänger ihop med var inomhusmodulen ska placeras. För att uppnå en så effektiv värmeåtervinning som möjligt bör inomhusmodul och utomhusmodul stå så nära varandra det går. Utomhusmodulen ska stå på ett fast och platt underlag och placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup. Finns det risk för snöras från taket ska ett skyddande tak eller liknande monteras över utomhusmodulen, dess rör och kablage.


Enheten ska stå så fritt som möjligt för att ge maximal effekt, och går det även att skydda från vind och blåst är det optimalt. Det är viktigt för utomhusmodulens funktion att avledning av kondensvatten till dagvatten fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte tar skada. Din installatör kommer att hjälpa till med placering och installation av ditt nya värmesystem.

Vattenkvalitetens betydelse

Valet av korrosionsskydd i en varmvattenberedare är ofta beroende av vad som traditionellt använts i ett område men en mycket viktig faktor är också den i dagsläget rådande vattenkvaliteten.

I de flesta kommunala vatten är vissa krav på vattnets egenskaper, som exempelvis att pH-värdet skall ligga inom ett visst intervall varför oftast vilket som helst av de tre korrosionsskydden koppar, emalj eller rostfritt kan användas i varmvattenberedaren. Gäller det egna brunnar blir vattnets sammansättning genast mer varierande från plats till plats.


Vattenanalys ger besked

Ett vattens egenskaper i fråga om korrosion är beroende av mängderna av de ingående ämnena och hur dessa samverkar med varandra. En bedömning av vattenkvaliteten kan först göras efter en analys. NIBE tillhandahåller sådan analys till sina kunder för val av rätt korrosionsskydd. I vissa fall kan det som komplement vara nödvändigt att installera ett filter för att få en acceptabel vattenkvalitet.

Läs mer om vattenkvalitet och korrosionsskydd »

När du installerar en bergvärmepump kan du sänka dina värmekostnader med upp tii 75% av din köpta energi. Om du dessutom har ett hus som är äldre än fem år kan du samtidigt utnyttja ROT-avdraget och få 30% avdrag på arbetskostnaden för installationen.


Läs mer om reglerna för ROT-avdrag hos Skatteverket »

Från och med september 2015 har alla värmepumpar som är avsedda för installationer upp till 70 kW samma typ av energimärkning som exempelvis tv-apparater och kylskåp. Syftet är att du som konsument ska kunna se vilken produkt som är mest effektiv när du gör en jämförelse. Den sämsta klassningen är G och A+++ är den bästa. Det är en del av EU-direktiv 2010/30/EU som har som mål att kraftigt minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning.


Läs mer om energimärkning på energimyndigheten.se »

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Trygghet upp till 18 år

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Hitta rätt värmepump på 1 minut