Start Kunskapsbank Så fungerar det Luft/vattenvärmepump - Utvinn värme ur ingenting
Prata med en expert

Luft/vattenvärmepump - utvinn värme ur ingenting

Luft/vattenvärmepumpen består av en utomhusdel som är själva värmepumpen och en inomhusdel. Värmepumpen tar tillvara värmeenergin i uteluften för att ge huset värme och varmvatten. Uteluften sugs in genom värmepumpen, energin tas upp av ett slutet system och den kallare luften blåses ut. En avancerad kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas till inomhusdelen och vidare ut till husets värme- och varmvattensystem. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varma delen av året.

Effektiv och miljövänlig

Förutom att luft/vattenvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med våra effektiva luft/vattenvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

S2125
hur fungerar luft/vattenvarmepumpar

Snabbfakta luft/vattenvärme


För alla hus. Går att installera i alla hus.

Kompatibel. Kan med fördel kombineras med solceller, ventilation och kyla.

Visst ljud ute. Ljudnivå varierar beroende på effektnivå och design.

Inget ingrepp på tomten. Består av en del inomhus och en del utomhus som vanligtvis placeras intill husets fasad. Snabb och smidig installation.

Vilket av värmepumpsalternativen luft/vattenvärme, bergvärme eller frånluft som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.