LUFT/VATTENVÄRMEPUMP - UTVINN VÄRME UR INGENTING

 

Så enkelt monteras solceller på taket

Undrar du hur det är möjligt att värma ditt hus med hjälp av luft? En luft/vattenvärmepump kan koncentrera värmeenergin i uteluften tillräckligt mycket för att kunna värma upp vattnet, både i duschar och radiatorer.

Uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur. Det gasformiga köldmediets temperatur höjs avsevärt med en kompressor under högt tryck. Via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

Så enkelt monteras solceller på taket

 Nya möjligheter - för dig och miljön

Principen för luft/vattenvärme är i grunden enkel men vår utveckling av tekniken har med åren skapat allt mer avancerade produkter. Samtidigt har våra värmepumpar blivit allt enklare att installera och använda. De sköter sig i princip själva, år efter år. Vi erbjuder en prestanda som både garanterar en säker drift och stora besparingar, både för dig och miljön.

_