Start Kunskapsbank Så fungerar det Luft/vattenvärmepump - Utvinn värme ur ingenting
Prata med en expert
  • Bergvärme
  • Jordvärme
  • Sjövärme
  • Luft/vattenvärmepump - Utvinn värme ur ingenting
  • Frånluftsvärmepump - Återanvänd luften i ditt hem
  • Så väljer du varmvattenberedare
  • Solpaneler - Värm ditt hus med solens strålar

Luft/vattenvärmepump - utvinn värme ur ingenting

luftvattenvärmepumpar outdoor

Undrar du hur det är möjligt att värma ditt hus med hjälp av luft? En luft/vattenvärmepump kan koncentrera värmeenergin i uteluften tillräckligt mycket för att kunna värma upp vattnet, både i duschar och radiatorer.

Uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur. Det gasformiga köldmediets temperatur höjs avsevärt med en kompressor under högt tryck. Via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

luft vatten värme

 Nya möjligheter - för dig och miljön

Principen för luft/vattenvärme är i grunden enkel men vår utveckling av tekniken har med åren skapat allt mer avancerade produkter. Samtidigt har våra värmepumpar blivit allt enklare att installera och använda. De sköter sig i princip själva, år efter år. Vi erbjuder en prestanda som både garanterar en säker drift och stora besparingar, både för dig och miljön.

Dags att byta värmepump?

NIBEs experter hjälper dig och svarar på dina frågor för ett tryggt och smidigt utbyte.

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!