Start Kunskapsbank Så fungerar det Frånluftsvärmepump - Återanvänd luften i ditt hem
Sök installatör

Frånluftsvärmepump 

- återanvänd luften i ditt hem

Frånluftsvärmepumpen består av en värmepump och ett ventilationssystem. Tekniken går ut på att först ventilera huset och sen utvinna energi ur den använda luften. En fläkt suger ut ventilationsluft ur alla våtutrymmen i huset. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till husets våtutrymmen. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och ventilerar alla rum. Luften leds till värmepumpen där energin tas upp av ett slutet system och blåser ut den kalla luften. En avancerad kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem.

Effektiv och miljövänlig

Förutom att frånluftsvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med våra effektiva frånluftsvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

franluftsvarmepump
hur fungerar franluftsvarme

Snabbfakta frånluftsvärme


Allt i ett-lösning. Värme, varmvatten och ventilation i en produkt. Tar liten plats.

För nyare hus. Passar hus byggda från 1982* och/eller energisnåla hus upp till ca 200 m2.

Bättre inomhusluft. Bättre inomhusklimat eftersom även ventilationssystem ingår.

Snabb installation. En inomhusmodul som går snabbt och smidigt att installera.

Kompatibel. Kan med fördel kombineras med solceller.

Kan ge visst ljud. Ventilationssystemet kan generera visst ljud inomhus.

*Året då det infördes nya byggregler om ventilation i nybyggda hus.

Vilket av värmepumpsalternativen luft/vattenvärme, bergvärme eller frånluft som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.