Start Kunskapsbank Så fungerar det Frånluftsvärmepump - Återanvänd luften i ditt hem
Prata med en expert
  • Bergvärme
  • Jordvärme
  • Sjövärme
  • Luft/vattenvärmepump - Utvinn värme ur ingenting
  • Frånluftsvärmepump - Återanvänd luften i ditt hem
  • Så väljer du varmvattenberedare
  • Solpaneler - Värm ditt hus med solens strålar

Frånluftsvärmepump - återanvänd luften i ditt hem

family franluftvarmepump

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus, för att sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp vattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energi ur gammal förbrukad luft.

Lite förenklat går det till så att en fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade. Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem, och den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns. På så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme.


Nya möjligheter – för dig och miljön

Principen för en frånluftsvärmepump är i grunden enkel men utvecklingen av tekniken har med åren skapat allt mer avancerade produkter. Samtidigt har våra värmepumpar blivit allt enklare att installera och använda. De sköter sig i princip själva, år efter år.

Vi erbjuder en prestanda som både garanterar en säker drift och stora besparingar, både för dig och miljön.

franluftsvarmepump

Dags att byta värmepump?

NIBEs experter hjälper dig och svarar på dina frågor för ett tryggt och smidigt utbyte.

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!