Bergvärme - solenergi som lagrats djupt nere i marken

Bergvärme är ren solenergi som lagrats i marken och som utnyttjas av en bergvärmepump till värme, kyla, ventilation och varmvatten. En bergvärmepump består av en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus som utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av en kollektorslang som sänks ner i ett borrhål i berget där vätskan i slangen leds till värmepumpen. 

En avancerad kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen och är redo för ny uppvärmning. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varmare delen av året.

Effektiv och miljövänlig

Förutom att bergvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med våra effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Bergvärmepump installerad i en tvättstuga

Hur-fungerar-bergvarme

Snabbfakta bergvärme


Kraftfull och väderstabil. Klarar stort behov av värme och kyla oberoende av utetemperatur. Passar både små och stora hus.

Lång livslängd. Kollektorns livslängd är ca 50 år och klarar flera värmepumpsbyten.

Stor investering och stor besparing: Värmepump, borrning och installation är en stor investering som redan efter några år lönar sig för de flesta.

Kompatibel. Kan med fördel kombineras med solceller, ventilation, prisvärd kyla, pooluppvärmning och prioriterad vedpanna.

Tyst och osynlig. Tystgående värmepump med ljudlös, osynlig kollektor.

Ingrepp på tomten. Kräver placering av kollektorslangen nära huset i ett borrhål i berget.

Vilket av värmepumpsalternativen luft/vattenvärme, bergvärme eller frånluft som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Vanliga frågor och svar om bergvärme

Vad är bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats i marken och som kan utnyttjas av en bergvärmepump till värme, kyla, ventilation och varmvatten. 

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats i grundvattnet och som du kan använda för att värma upp ditt hus och få varmvatten. Den finns i berget, under gräsmattan som jordvärme och på sjöbotten som sjövärme.

Ju varmare det är ute desto längre ner i marken lagras energin och när hösten kommer har det lagrats tillräckligt med energi från solen för att värma upp ditt hus under vintern. Även en riktigt kylig svensk sommar räcker för att lagra tillräckligt med värmeenergi under marken på din tomt.

Solenergin i berget utvinns med hjälp av en bergvärmepump. För att komma åt energin i berggrunden krävs det att du borrar ett hål som vanligtvis är mellan cirka 90 och 200 meter djupt, ju längre norrut i landet desto djupare måste du borra. I borrhålet sänker du ner en kollektorslang med vätska som värms upp av berget och sedan pumpas upp till huset.

Bergvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen för ny uppvärmning.

Fördelar med bergvärme

Det finns många fler fördelar med bergvärme än nackdelar. Installationen blir lite dyrare initialt men kan ge dig en energibesparing på upp till 75%.

Bergvärme passar till de flesta hus men ska även passa dina behov och önskemål. För att hjälpa dig när du ska välja värmesystem här vi listat de vanligaste fördelarna med bergvärme.

11 fördelar med bergvärme

 1. Låg energiförbrukning När du byter till bergvärme kan sänka din energiförbrukning med upp till 75% om du till exempel har direktverkande el idag.
 2. Låg driftskostnad En bergvärmepump ger 4 gånger så mycket energi som den förbrukar. Det vill säga den använder 1 del energi för att utvinna 4 delar energi från grundvattnet.
 3. Lång livslängd Bergvärmepumpen har normalt en livslängd på ca 15-20 år och borrhålet på ca 50 år.
 4. Lönsam investering Investeringen lönar sig efter bara några år för de flesta. Ju större energiförbrukning desto mer lönsamt.
 5. Miljövänlig energikälla Bergvärme använder en stor andel förnybar energi och ger ett mycket litet CO2-avtryck.
 6. Stabil uppvärmningsform Effekten av bergvärme är relativt konstant oavsett årstid.
 7. Förutsägbara uppvärmningskostnader Mindre risk för stora fakturor under kalla vintrar och mindre utsatthet för elprisets fluktuationer.
 8. Hög driftsäkerhet
 9. ROT-avdrag Du får göra skatteavdrag för 30% av arbetskostnaden.
 10. Värmer och kyler Bergvärmepumpen kan med ett enkelt tillbehör även producera svalka på sommaren på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
 11. Underhållsfritt Enkel att underhålla förutsatt att det är korrekt installerat.

Nackdelar med bergvärme

Det finns några nackdelar med bergvärme men fördelarna är betydligt fler, exempelvis blir installationen lite dyrare initialt men kan ge dig en energibesparing på upp till 75%

För att hjälpa dig när du ska välja värmesystem har vi även listat 3 vanliga nackdelar med bergvärme:

 1. Större investering Att installera bergvärme är ofta dyrare än att installera andra typer av värmepumpar, bland annat eftersom borrning och grävning tillkommer.
 2. Ingrepp i trädgården Att borra för bergvärme eller att gräva ner markslang kan innebära ett stort ingrepp som gör att trädgården behöver återställas. Brunnshål har normalt en diameter på ca 115-140 cm och behöver inte innebära mer åverkan än hålet. Markslangens längd är normalt ca 90-200 meter. Brunnslocket kan placeras under marknivå så att det inte behöver synas.
 3. Stannar vid strömavbrott Bergvärmepumpen går som de flesta värmesystem på el, så vid ett strömavbrott kan uppvärmningen upphöra.

Vad kostar bergvärme?

Bergvärmepumpar finns i olika prisklasser och med olika prestanda. Till det kommer kostnader som beror på husets och tomtens förutsättningar samt dina behov.

Det lönar det sig att vara noggrann och välja den bergvärmepump som passar bäst för dina behov och ditt hus. Det viktiga är att dimensioneringen på bergvärmepumpen blir rätt och till det behöver du ta hjälp av en erfaren installatör.

Har du inte haft bergvärme förut behöver du borra eller gräva och kostnaderna för det styrs av tomtens beskaffenhet. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem och el för att driva bergvärmepumpen.

Vid ett hembesök går du och NIBE-installatören noga igenom förutsättningarna och diskuterar dina behov, därefter får du en offert där alla delar ingår. NIBE har också möjlighet att erbjuda möjlighet till finansiering.

30% ROT-avdrag på arbetskostnaden

Arbetskostnaden för installation av bergvärmepump räknar du ut med hjälp av en schablon som Skatteverket och Svenska Värmepumpföreningen tagit fram och som är 35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör etc) och räknas som arbetskostnad.

Exempel:

Totalkostnad för en värmepumpsanläggning: 160.000 kr

Arbetskostnad enligt schablon (35%): 160.000 x 0.35 = 56.000 kr

ROT-avdrag (30%): 56.000 x 0.3 = 16.800 kr

Din totalkostnad: 160.000 - 16.800 = 143.200 kr

Dela upp betalningen i fasta månadsbelopp, läs om NIBE Finansiering

Varför välja en NIBE bergvärmepump?

Hög prestanda, säker drift och möjlighet till stora besparingar för dig och miljön. En NIBE bergvärmepump garanterar ett långt och bekymmersfritt ägande.

Även om bergvärmepumpar generellt är energisnåla och miljövänliga är det en stor investering. Därför lönar det sig att vara noggrann i valet av modell, prestanda och pris – och inte minst i valet av leverantör. NIBE är ett svenskt företag med långa traditioner som värdesätter kvalitet och sätter din trygghet främst.

40 års erfarenhet av värmepumpar

NIBE har en snart 40 år lång historia av att tillverka värmepumpslösningar som kombinerar förnybar energi med avancerad teknik – med en hög prestanda, säker drift och möjlighet till stora besparingar, både för dig och miljön.

NIBE har också mer än 10 års erfarenhet av marknadsledande inverterteknik, en teknik som hjälper dig att sänka dina energikostnader genom att värmepumpen anpassar sig efter det befintliga borrhålet, husets förutsättningar och dina behov. Invertertekniken gör också att värmepumpen slår av och på mer sällan vilket ger en jämnare drift med bättre komfort och lägre energiförbrukning.

varför välja en värmepump från nibe

Tillverkad i Sverige för vårt tuffa klimat

NIBEs bergvärmepumpar är designade och tillverkade i Sverige med höga krav på kvalitet och hållbarhet i alla led. Det betyder bland annat att de är anpassade för det nordiska klimatets utmaningar, kortare transporter, ett långt bekymmersfritt ägande och mindre klimatpåverkan.

Uppkopplad för bästa drift och besparing

De flesta av NIBEs bergvärmepumpar är uppkopplade, fast eller trådlöst beroende på modell, och har inbyggd smarthet. Det har många fördelar, till exempel att värmepumpen automatiskt justerar temperaturen efter ditt värmebehov så att du får hög komfort och låg energiförbrukning. Värmepumpen lär sig även ditt förbrukningsmönster av varmvatten för att spara energi.

Har du en trådlöst uppkopplad värmepump i nya NIBE S-serien öppnar sig nya möjligheter. Då kan värmepumpen höra av sig till din mobil om något händer. Vi kan löpande skicka ut den senaste mjukvaran till din värmepump för att du ska ha bästa drift och energiförbrukning. Du kan få kontroll över varmvatten och inomhusklimat från mobilen och därmed möjlighet att sänka energikostnaden mer utan att det påverkar komforten.

nibe värmepump myUplink

3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring

När du köper en bergvärmepump från NIBE ingår 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring, båda med start på installationsdagen. Försäkringen kan du sen förlänga i upp till 18 år.

Borra för bergvärme

Att borra för bergvärme brukar ta en dag eller två och behöver inte innebära mer åverkan på din trädgård än borrhålets diameter och rördragningen från borrhålet till huset. Men när du väl gjort jobbet så syns det ingenting.

När du ska installera bergvärme är det viktigt att analysen görs av en NIBE-installatör och att borrningen utförs av en professionell borrentreprenör. Ofta anlitas denne som underleverantör till den installatör som ansvarar för din totalentreprenad.

Hur djupt ska ett borrhål för bergvärme vara?

Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer, berggrundens nivå naturligtvis, men också vilka effektbehov hålet ska klara. Hålet får därför inte underdimensioneras och djupet varierar mellan cirka 70–200 meter och borrhålets diameter är 110–140 mm.

Borrentreprenören är van vid att arbeta i befintliga trädgårdar och gör allt för att besöket inte ska sätta andra spår än just borrhålet. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Den så kallade energibrunnen med kopplingar är täckta under markytan.

Installation av bergvärme

Det har aldrig varit enklare att installera bergvärme. Vi på NIBE hjälper dig hela vägen, från rådgivning till bortforsling av din gamla värmepump.

Du kan börja med att välja värmepump och installatör eller prata med oss på NIBE Experthjälp. Vi ger goda råd och hjälper dig att snabbt få kontakt med en installatör nära dig.

installera bergvärme

Installatören gör ett hembesök, därefter får du en offert och en tidplan. Sedan genomförs beställningen, installation görs på plats och avslutningsvis får du en genomgång av värmepumpen.

NIBEs installatörer finns över hela landet. Deras spetskompetens gör det enkelt att hitta, köpa och installera rätt bergvärmepump för just dina behov – oavsett vad du har för värmesystem och fabrikat sen tidigare.

Så här går installationen till steg för steg

 1. Experthjälp
  Med NIBE Experthjälp hjälper vi dig att hitta rätt värmepump och en installatör nära dig.
 2. Installatör gör hembesök
  Nästa steg är att boka ett hembesök, då installatören kommer hem till dig och ni tillsammans beslutar om vilken värmelösning som passar dig och ditt hem bäst.
 3. Offert & tidsplan
  Du får sedan en offert och ungefärlig tidsplan på installationen.
 4. Beställning & Installation
  Efter att du godkänt offerten läggs en beställning och installationen kan påbörjas. Vid nyinstallation är första steget att borra och lägga rör eller gräva och lägga markslingor.
 5. Överlämning & genomgång
  Nu får du en grundlig genomgång av värmepumpen på plats hos dig. Vill du styra din värmepump på distans, så får du hjälp att komma igång med appen myUplink. Installatören kan även se till att din gamla värmeanläggning forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
 6. Försäkringskort & Prova på myUplink/NIBE Uplink
  Installatören och du fyller tillsammans i försäkringskortet som ger dig 6 års trygghetsförsäkring. När kortet är inskickat till oss får du ett välkomstbrev med erbjudande att utan kostnad prova på myUplinks/NIBE Uplinks Premiumtjänster i 3 månader.

Kyla från bergvärme

Frikyla ger skön svalka på sommaren och utvinns nästan gratis. Istället för värme pumpar du upp kyla ur berggrunden och sprider ut den i villan.

Bergvärmepumpen kan spela en viktig energisparande roll även när det gäller kyla. Samma system som används för att värma upp ett hus med låg energiförbrukning kan också användas för att kyla ner det.

Frikyla heter konceptet

I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem, men om man skickar ut kallt ”borrhålsvatten” via en växlare till särskilda fläktkonvektorer en varm dag blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset.

Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas via värmepumpen ner i marken igen där vi får nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp berggrunden där vi har vår kollektor. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.

Det går utmärkt att komplettera med frikyla på befintliga anläggningar.

Man in hallway besides ground source heatpump