bergvärme

Bergvärme

Bergvärme är solenergi som lagrats djupt nere i marken, i botten av sjöar eller under din gräsmatta och som du kan använda för att värma ditt hus.

Med hjälp av en bergvärmepump kan du ta tillvara på den lagrade solenergin och förse ditt hem med värme och varmvatten året runt – och även med kyla under varma sommardagar.

Vilket av alternativen bergvärme, jordvärme (även kallat markvärme) och sjövärme som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag och hur din tomt är beskaffad.

Bergvärme är solenergi lagrad djupt ner i berggrunden

Förutom att bergvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med NIBEs effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa det perfekta inomhusklimatet för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Bergvärme tvättstuga
Bergvärme garage

Vanliga frågor och svar om bergvärme

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är solenergi som lagrats i grundvattnet och som du kan använda för att värma upp ditt hus och få varmvatten. Den finns i berget, under gräsmattan som jordvärme och på sjöbotten som sjövärme.

Ju varmare det är ute desto längre ner i marken lagras energin och när hösten kommer har det lagrats tillräckligt med energi från solen för att värma upp ditt hus under vintern. Även en riktigt kylig svensk sommar räcker för att lagra tillräckligt med värmeenergi under marken på din tomt.

Solenergin i berget utvinns med hjälp av en bergvärmepump. För att komma åt energin i berggrunden krävs det att du borrar ett hål som vanligtvis är mellan cirka 90 och 200 meter djupt, ju längre norrut i landet desto djupare måste du borra. I borrhålet sänker du ner en kollektorslang med vätska som värms upp av berget och sedan pumpas upp till huset.

Bergvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen för ny uppvärmning.

Det finns många fler fördelar med bergvärme än nackdelar. Installationen blir lite dyrare initialt men kan ge dig en energibesparing på upp till 75%.

Bergvärme passar till de flesta hus men ska även passa dina behov och önskemål. För att hjälpa dig när du ska välja värmesystem här vi listat de vanligaste fördelarna med bergvärme.

11 FÖRDELAR MED BERGVÄRME

 1. Låg energiförbrukning När du byter till bergvärme kan sänka din energiförbrukning med upp till 75% om du till exempel har direktverkande el idag.
 2. Låg driftskostnad En bergvärmepump ger 4 gånger så mycket energi som den förbrukar. Det vill säga den använder 1 del energi för att utvinna 4 delar energi från grundvattnet.
 3. Lång livslängd Bergvärmepumpen har normalt en livslängd på ca 15-20 år och borrhålet på ca 50 år.
 4. Lönsam investering Investeringen lönar sig efter bara några år för de flesta. Ju större energiförbrukning desto mer lönsamt.
 5. Miljövänlig energikälla Bergvärme använder en stor andel förnybar energi och ger ett mycket litet CO2-avtryck.
 6. Stabil uppvärmningsform Effekten av bergvärme är relativt konstant oavsett årstid.
 7. Förutsägbara uppvärmningskostnader Mindre risk för stora fakturor under kalla vintrar och mindre utsatthet för elprisets fluktuationer.
 8. Hög driftsäkerhet
 9. ROT-avdrag Du får göra skatteavdrag för 30% av arbetskostnaden.
 10. Värmer och kyler Bergvärmepumpen kan med ett enkelt tillbehör även producera svalka på sommaren på ett mycket kostnadseffektivt sätt.
 11. Underhållsfritt Kräver minimalt underhåll förutsatt att det är korrekt installerat.

Det finns några nackdelar med bergvärme men fördelarna är betydligt fler, exempelvis blir installationen lite dyrare initialt men kan ge dig en energibesparing på upp till 75%

För att hjälpa dig när du ska välja värmesystem har vi även listat 3 vanliga nackdelar med bergvärme:

 1. Större investering Att installera bergvärme är ofta dyrare än att installera andra typer av värmepumpar, bland annat eftersom borrning och grävning tillkommer.
 2. Ingrepp i trädgården Att borra för bergvärme eller att gräva ner markslang kan innebära ett stort ingrepp som gör att trädgården behöver återställas. Brunnshål har normalt en diameter på ca 115-140 cm och behöver inte innebära mer åverkan än hålet. Markslangens längd är normalt ca 90-200 meter. Brunnslocket kan placeras under marknivå så att det inte behöver synas.
 3. Stannar vid strömavbrott Bergvärmepumpen går som de flesta värmesystem på el, så vid ett strömavbrott kan uppvärmningen upphöra.

Bergvärmepumpar finns i olika prisklasser och med olika prestanda. Till det kommer kostnader som beror på husets och tomtens förutsättningar samt dina behov.

Det lönar det sig att vara noggrann och välja den bergvärmepump som passar bäst för dina behov och ditt hus. Det viktiga är att dimensioneringen på bergvärmepumpen blir rätt och till det behöver du ta hjälp av en erfaren installatör.

Har du haft inte haft bergvärme förut behöver du borra eller gräva och kostnaderna för det styrs av tomtens beskaffenhet. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem och el för att driva bergvärmepumpen.

Vid ett hembesök går du och NIBE-installatören noga igenom förutsättningarna och diskuterar dina behov, därefter får du en offert där alla delar ingår. NIBE har också möjlighet att erbjuda möjlighet till finansiering.


30% ROT-AVDRAG PÅ ARBETSKOSTNADEN

Arbetskostnaden för installation av bergvärmepump räknar du ut med hjälp av en schablon som Skatteverket och Svenska Värmepumpföreningen tagit fram och som är 35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör etc) och räknas som arbetskostnad.

Exempel:

 • Totalkostnad för en värmepumpsanläggning: 160.000 kr
 • Arbetskostnad enligt schablon (35%): 160.000 x 0.35 = 56.000 kr
 • ROT-avdrag (30%): 56.000 x 0.3 = 16.800 kr
 • Din totalkostnad: 160.000 - 16.800 = 143.200 kr

Dela upp betalningen i fasta månadsbelopp, läs om NIBE Finansiering

Hög prestanda, säker drift och möjlighet till stora besparingar för dig och miljön. En NIBE bergvärmepump garanterar ett långt och bekymmersfritt ägande.

Även om bergvärmepumpar generellt är energisnåla och miljövänliga är det en stor investering. Därför lönar det sig att vara noggrann i valet av modell, prestanda och pris – och inte minst i valet av leverantör. NIBE är ett svenskt företag med långa traditioner som värdesätter kvalitet och sätter din trygghet främst.

40 års erfarenhet

NIBE har en snart 40 år lång historia av att tillverka värmepumpslösningar som kombinerar förnybar energi med avancerad teknik – med en hög prestanda, säker drift och möjlighet till stora besparingar, både för dig och miljön.

NIBE har också mer än 10 års erfarenhet av marknadsledande inverterteknik, en teknik som hjälper dig att sänka dina energikostnader genom att värmepumpen anpassar sig efter det befintliga borrhålet, husets förutsättningar och dina behov. Invertertekniken gör också att värmepumpen slår av och på mer sällan vilket ger en jämnare drift med bättre komfort och lägre energiförbrukning.

Varför välja en värmepump från NIBE?

Tillverkad i Sverige för vårt tuffa klimat

NIBEs bergvärmepumpar är designade och tillverkade i Sverige med höga krav på kvalitet och hållbarhet i alla led. Det betyder bland annat de är anpassade för det nordiska klimatets utmaningar, kortare transporter, ett långt bekymmersfritt ägande och mindre klimatpåverkan.

Uppkopplad för bästa drift och besparing

De flesta av NIBEs bergvärmepumpar är uppkopplade, fast eller trådlöst beroende på modell, och har inbyggd smarthet. Det har många fördelar, till exempel att värmepumpen automatiskt justerar temperaturen efter ditt värmebehov så att du får hög komfort och låg energiförbrukning. Värmepumpen lär sig även ditt förbrukningsmönster av varmvatten för att spara energi.

Har du en trådlöst uppkopplad värmepump i nya NIBE S-serien öppnar sig nya möjligheter. Då kan värmepumpen höra av sig till din mobil om något händer. Vi kan löpande skicka ut den senaste mjukvaran till din värmepump för att du ska ha bästa drift och energiförbrukning. Du kan få kontroll över varmvatten och inomhusklimat från mobilen och därmed möjlighet att sänka energikostnaden mer utan att det påverkar komforten.

MyUplink NIBE

3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring

När du köper en bergvärmepump från NIBE ingår 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring, båda med start på installationsdagen. Försäkringen kan du sen kan förlänga i upp till 18 år.

Det finns många attribut som på olika sätt kan öka värdet på din bostad. Balkong, pool och kakelugn är några exempel - vilket värmesystem bostaden har är ett annat. Booli har tillsammans med NIBE tittat på hur installation av bergvärme påverkar värdet på ett hus. Föreställ dig att din värmepump slutar fungera.

Statistiken är framtagen genom att undersöka hur mycket Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med bergvärme och hus utan bergvärme. En jämförelse av alla försäljningar i landet visar att bergvärme är värt ca 115 000 kronor.

- Den som funderar på att installera bergvärme bör självklart göra en kostnadskalkyl utifrån sitt eget hus och sin egen mark. Men för den som har möjlighet visar vår analys att man kan få tillbaka en stor del av sin investering. Framförallt brukar ju bergvärme sänka de löpande uppvärmningskostnaderna man har - och är dessutom bättre för klimatet än många andra uppvärmningsmetoder, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.

Upp till 12% högre försäljningspris på hus med bergvärme

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ett hus med bergvärme säljs till högre pris i relation till värderingen, än vad ett hus utan bergvärme gör. Uttryckt i procent varierar det ganska mycket - från 3 % i Stockholms län till nästan 12 % i Norrbotten. Uttryckt i kronor ligger det mer konstant. Det visar på att värdeökningen som installerad bergvärme ger inte är korrelerad till husets värde, utan till kostnaden för installationen.

- Exakt hur värdehöjande det är med bergvärme varierar över landet. Flest kronor får man i Stockholms och Västmanlands län. Sett till snittet i landet får man ca 115 000 kronor mer för sitt hus om det har bergvärme - i Stockholm kan du få ännu mer, i snitt 180 000 kronor, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.

- Jag är inte förvånad att en bergvärmepump, oavsett när den installerades, bidrar till en stor ökning av husets värde. Dessutom sänker du den årliga energikostnaden och använder nästan bara förnyelsebar energi. Det blir en attraktiv investering både ekonomiskt som miljömässigt! säger Per Törnkvist, produktansvarig för bergvärme på NIBE.

Vilken bergvärmepump passar ditt hus?

I snart 70 år har NIBE tillverkat hållbara och energieffektiva klimatlösningar för hemmet. På nibe.se finns en guide som enkelt hjälper dig att ta reda på vilken bergvärmepump som passar för just ditt hus på bara 1 minut. Hitta rätt värmepump

Visste du att ...

 • Installation av en bergvärmepump gör att du kan spara upp till 75% av din köpta energi för värme och varmvatten.
 • Du kan använda bergvärme även för kyla och få nästan gratis svalka under sommarmånaderna.
 • Bergvärme tar tillvara naturens kraft och minskar den fossila uppvärmningen och ditt klimatavtryck.
 • Om energipriserna skulle stiga skulle det inte påverka din kostnad speciellt mycket - eftersom det är så lite el som behövs för att driva en värmepump.

Bergvärme alltså både snällt mot plånboken och mot miljön!

Är du på jakt efter en flexibel bergvärmepump som ger dig högre energibesparing? Lär dig mer om NIBEs nya bergvärmepumpar i S-serien. Har du frågor och funderingar prata med oss på NIBE Experthjälp.

Den här artikeln är framtagen i samarbete med Booli.

Att borra för bergvärme brukar ta en dag eller två och behöver inte innebära mer åverkan på din trädgård än borrhålets diameter och rördragningen från borrhålet till huset. Men när du väl gjort jobbet så syns det ingenting.

När du ska installera bergvärme är det viktigt att analysen görs av en NIBE-installatör och att borrningen utförs av en professionell borrentreprenör. Ofta anlitas denne som underleverantör till den installatör som ansvarar för din totalentreprenad.

BORRHÅLETS DJUP

Borrhål till bergvärme

Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer, berggrundens nivå naturligtvis, men också vilka effektbehov hålet ska klara. Hålet får därför inte underdimensioneras och djupet varierar mellan cirka 70–200 meter och borrhålets diameter är 110–140 mm.

Borrentreprenören är van vid att arbeta i befintliga trädgårdar och gör allt för att besöket inte ska sätta andra spår än just borrhålet. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Den så kallade energibrunnen med kopplingar är täckta under markytan.

 

Det har aldrig varit enklare att installera bergvärme. Vi på NIBE hjälper dig hela vägen, från rådgivning till bortforsling av din gamla värmepump.

Du kan börja med att välja värmepump och installatör eller prata med oss på NIBE Experthjälp. Vi ger goda råd och hjälper dig att snabbt få kontakt med en installatör nära dig.

Installatören gör ett hembesök, därefter får du en offert och en tidplan. Sedan genomförs beställningen, installation görs på plats och avslutningsvis får du en genomgång av värmepumpen.

NIBEs installatörer finns över hela landet. Deras spetskompetens gör det enkelt att hitta, köpa och installera rätt bergvärmepump för just dina behov – oavsett vad du har för värmesystem och fabrikat sen tidigare.

Installera bergvärme

SÅ HÄR GÅR INSTALLATIONEN TILL STEG FÖR STEG

 1. Experthjälp
  Med NIBE Experthjälp hjälper vi dig att hitta rätt värmepump och en installatör nära dig.
 2. Installatör gör hembesök
  Nästa steg är att boka ett hembesök, då installatören kommer hem till dig och ni tillsammans beslutar om vilken värmelösning som passar dig och ditt hem bäst.
 3. Offert & tidsplan
  Du får sedan en offert och ungefärlig tidsplan på installationen.
 4. Beställning & Installation
  Efter att du godkänt offerten läggs en beställning och installationen kan påbörjas. Vid nyinstallation är första steget att borra och lägga rör eller gräva och lägga markslingor.
 5. Överlämning & genomgång
  Nu får du en grundlig genomgång av värmepumpen på plats hos dig. Vill du styra din värmepump på distans, så får du hjälp att komma igång med appen myUplink. Installatören kan även se till att din gamla värmeanläggning forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
 6. Försäkringskort & Prova på myUplink/NIBE Uplink
  Installatören och du fyller tillsammans i försäkringskortet som ger dig 6 års trygghetsförsäkring. När kortet är inskickat till oss får du ett välkomstbrev med erbjudande att utan kostnad prova på myUplinks/NIBE Uplinks Premiumtjänster i 3 månader.

Frikyla ger skön svalka på sommaren och utvinns nästan gratis. Istället för värme pumpar du upp kyla ur berggrunden och sprider ut den i villan.

Bergvärmepumpen kan spela en viktig energisparande roll även när det gäller kyla. Samma system som används för att värma upp ett hus med låg energiförbrukning kan också användas för att kyla ner det.

Frikyla heter konceptet

Så fungerar passiv kyla

I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem, men om man skickar ut kallt ”borrhålsvatten” via en växlare till särskilda fläktkonvektorer en varm dag blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset.

Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas via värmepumpen ner i marken igen där vi får nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp berggrunden där vi har vår kollektor. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.

Kostnaden för att komplettera en bergvärmeanläggning med frikyla, även kallat passiv kyla, är mellan 15 000 kronor och 25 000 kronor. Driften för cirkulationspumparna till frikylan under sommaren uppskattas till ca 200 kWh, ungefär vad en gammaldags glödlampa skulle dragit.

Det går utmärkt att komplettera med frikyla på befintliga anläggningar.

Så här kommer du vidare

Dags att byta värmepump?

NIBEs experter hjälper dig och svarar på dina frågor för ett tryggt och smidigt utbyte.

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!