borra för bergvärme

Att borra för bergvärme brukar ta en dag eller två och behöver inte innebära mer åverkan på din trädgård än borrhålets diameter och rördragningen från borrhålet till huset. Men när du väl gjort jobbet så syns det ingenting.

När du ska installera bergvärme är det viktigt att analysen görs av en NIBE-installatör och att borrningen utförs av en professionell borrentreprenör. Ofta anlitas denne som underleverantör till den installatör som ansvarar för din totalentreprenad.

BORRHÅLETS DJUP

Borrhål till bergvärme

Borrhålets djup avgörs av flera olika faktorer, berggrundens nivå naturligtvis, men också vilka effektbehov hålet ska klara. Hålet får därför inte underdimensioneras och djupet varierar mellan cirka 70–200 meter och borrhålets diameter är 110–140 mm.

Borrentreprenören är van vid att arbeta i befintliga trädgårdar och gör allt för att besöket inte ska sätta andra spår än just borrhålet. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Den så kallade energibrunnen med kopplingar är täckta under markytan.

 

Så här kommer du vidare

Dags att byta värmepump?

NIBEs experter hjälper dig och svarar på dina frågor för ett tryggt och smidigt utbyte.

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!