En NIBE värmepump som ersättare vid byte av en Elektrostandard ES 250 frånluftsvärmepump

Utbytesguide för frånluftsvärmepumpar

Hitta en NIBE produkt som kan ersätta din Elektrostandard ES 250

ES 250

ES 250 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet. Äldre värmepumpar brukar ha en livslängd på cirka 15 - 20 år, därför rekommenderar vi nyare modeller som ger varmvatten, ventilation och återvinning.
Vi har ett eller flera alternativ som kan passa dig.

Vilket alternativ stämmer för din ES 250?