Start Kunnskapsbank Hvordan virker en varmepumpe? Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe?
Skog

Slik fungerer en avtrekksvarmepumpe

Teknologien i avtrekksvarmepumper baserer seg på først å ventilere boligen, for deretter å resirkulere ventilasjonsluftens varmeenergi for å varme opp varmtvann og boligen. Avtrekksvarmepumpen bruker altså energien fra den brukte luften.

En vifte suger ventilasjonsluften ut av samtlige våtrom og kjøkken i huset. Da dannes det et svakt undertrykk som gjør at luften fra andre rom søker seg tilbake til disse rommene. Ny uteluft blir dratt inn gjennom ventiler i ytterveggene, og på denne måten blir alle rommene i boligen ventilert.

Den sirkulerende luften blir dratt inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften ledes så til varmepumpen, hvor energien i luften gjenvinnes. Slik kan avtrekksvarmepumpen forsørge hele huset med varmtvann og varme til radiatorsystemet.

Resultatet taler for seg

Prinsippet bak avtrekksvarmepumpen er veldig enkelt. Likevel er utviklingen av teknologien bak alt annet enn enkel. De siste årene har den blitt mer sofistikert og avansert, samtidig som det har blitt lettere å installere og bruke avtrekksvarmpumpe. De fungerer som de skal, år etter år.

Med en avtrekksvarmepumpe fra NIBE er du garantert sikker drift, og du sparer stort – både økonomisk og miljømessig. NIBE har varmeløsninger for alle behov og alle boliger.

Vurderer du avtrekksvarmepumpe? Be om en gratis befaring.

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Mor med barn leser bok

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann

KUNNSKAPSBANK

KUNNSKAPSBANKesc