Avtrekksvarmepumpe

Gjenvinn energi i luften med en NIBE varmepumpe

Energigjenvinning i hvert pust

La hjemmet ditt få puste. Med en avtrekksvarmepumpe fra NIBE gjenbruker du energien fra den varme luften i huset, før luften slipper ut gjennom ventilasjonssystemet. Det å installere en avtrekksvarmepumpe er en enkel og lønnsom løsning for oppvarming og varmtvann, og dekker energibehovet i godt isolerte leiligheter og småhus opptil ca. 220 m².

Slik fungerer en avtrekksvarmepumpe

Teknologien i avtrekksvarmepumper baserer seg på først å ventilere huset ditt, for så å resirkulere ventilasjonsluftens varmeenergi for å varme opp varmtvann og bolig. Avtrekksvarmepumpen bruker altså energi fra gammel, brukt luft.

En vifte suger ventilasjonsluften ut av våtrom og kjøkken. Da dannes det et svakt undertrykk som gjør at luften fra andre rom søker seg tilbake til disse rommene. Ny uteluft blir dratt inn gjennom ventiler i ytterveggene. På denne måten blir alle rommene i huset ventilert.

Den sirkulerende luften blir dratt inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften ledes så til varmepumpen, hvor energien i luften gjenvinnes. Slik kan avtrekksvarmepumpen forsørge hele huset med varmtvann og varme til radiatorsystemet. Slik fungerer en avtrekksvarmepumpe.

Hva koster en avtrekksvarmepumpe – og hva sparer du?

En avtrekksvarmepumpe fra NIBE koster mellom 70 000 og 130 000 kroner. Hva totalkostnaden for en avtrekksvarmepumpe med montering blir, varierer blant annet som følge av nåværende oppvarmingsløsning eller nybyggkonstruksjon, ventilasjon, husets størrelse og husholdningens varme- og tappevannsbehov.

Med en strømpris på én krone per kWh, kan du eksempelvis med en NIBE F750 regne med å spare rundt 16 000 kroner i året. I tillegg får du en miljøvennlig, fornybar varmekilde som er sikker i drift.

Finn din varmepumpe

Få gratis råd og befaring

Legg igjen din kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig.

Fill out my online form.