Start Support Vanliga frågor Vad ska jag tänka på när jag kompletterar min värmepump med en kamin?
Hitta serviceombud

Vad ska jag tänka på när jag kompletterar min värmepump med en kamin?

Värmepumpen styrs av en utegivare i samarbete med värmekurvan. Värmepumpen vet därmed inte om att det finns en kamin som hjälper till med värmen. För att erhålla bästa komfort finns två alternativ, med och utan innegivare.

Utan innegivare

När du eldar i kaminen, så ställ ned radiatortermostaterna till önskad rumstemperatur i de rum som kaminen värmer. Värmen från kaminen stänger radiatorerna, men du har fortfarande varmt i de rum som kaminen inte värmer.

Med innegivare

Tänk på att placeringen av innegivaren är viktig. Om innegivaren placeras för nära kaminen, så påverkas den av kaminens värme och temperaturen i huset sjunker. Det kan resultera i att rum som finns längre bort från kaminen blir kalla. Därför rekommenderar vi att innegivaren inte skruvas fast utan man provar sig fram för att få bästa placering i din bostad för att jämn komfort ska uppnås.

Tänk på att innegivaren inte ersätter värmekurva eller utegivare då innegivarens funktion är beroende av både utegivare och korrekt inställd värmekurva.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.