Termostat

Anordning vars uppgift är att hålla en given temperatur.