Värmepump

Värmekälla som använder el för att utvinna energi från tex berggrunden, luften eller frånluften. Valet av värmekälla beror på de lokala förutsättningarna. En värmpump kan komplettera ett befintligt värmesystem eller ingå i ett helt nytt värmesystem.