Start Support Vanliga frågor Jag har ett högtryckslarm på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

Jag har ett högtryckslarm på min värmepump, vad ska jag göra?

Ett högtryckslarm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.

  1. Kontrollera att termostaterradiatorer/golvslingor är öppna
  2. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
  3. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
  4. Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
  5. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
  6. Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
  7. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.