Cirkulationspump

Pump som cirkulerar vätska i ett rörsystem.