• Hitta serviceombud
  • Larmkoder
  • Manualer och dokument
  • Vanliga frågor
  • Skötsel av din produkt
  • Garanti och försäkring
  • Uppdatera mjukvara
  • Köp filter
  • NIBE support

Larmkoder S-serien

Har du fått ett displaymeddelande på din NIBE produkt? Här kan du söka vad meddelandet betyder genom att ange displaymeddelandet i sökrutan.

Dessa displaymeddelanden avser följande modeller: NIBE S1255, S1155, VVM S320 och VVM S325.

Vill du istället se displaymeddelanden för F-serien? Klicka här.

Nr
Meddelande
Orsak

Givare ej ansluten/defekt (utegivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kondensor fram)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (hetgasgivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft)

Orsak

Värmepumpen har ingen kontakt med tilluftsgivare i ERS (AZ30)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram externt)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare, kollektor in)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram efter elpatron)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (solfångare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (solslinga)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (panngivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla, framledning)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten framledning)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (Kyla köldbärare)

Orsak

Tillbehöret ERS 1 är blockerat av nivåvakt 

Orsak

Givarfel MHI exchange

Orsak

Givarfel MHI ambient air

Orsak

Givarfel MHI discharge

Orsak

Givarfel MHI suction

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Faserna är inkopplade i felordning

Orsak

Säkringar på mjukstartskortet utlöst

Orsak

Fel fasföljd eller kompressorfas har uppmätts saknad. Enfas (Norge), Motorskyddet har troligt löst ut.

Orsak

Högtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger.

Orsak

Lågtryckspressostaten har löst ut.

Orsak

Temperaturbegränsaren har löst ut

Orsak

Köldbärarnivåvakten/pressostaten har löst ut

Orsak

Motorskyddsbrytaren har löst ut.

Orsak

Kompressorn har stoppats för att hetgastemperaturen har varit för hög.

Orsak

Serienummer existerar inte

Orsak

Serienummer och program matchar inte varandra.

Orsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut

Orsak

Temperaturen på utgående köldbärare går under inställd min-temperatur.

Orsak

Kommunikationen mot mjukstartskort saknas.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Kommunikationen mot mjukstartskort saknas.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med steg styrd tillsats.

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med sol. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med HPAC. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med grundvattenpump. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med varmvattencirkulation. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 2-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 4-rörs kyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot inverter.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. 

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. 

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast i 15 sek

Orsak

Felaktig inverter

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast i 15 sek

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Kompressorn har vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM 2-4

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Orsak

Temperaturavvikelse på värmeväxlargivare (Tho-R1/R2) fem gånger inom 60 minuter eller 60 minuter kontinuerligt.

Orsak

Överhettning effekttransistor

Orsak

Felaktig spänning ut från inverter

Orsak

Kommunikation mellan kretskort för inverter och kontrollkort är bruten

Orsak

Kontinuerlig avvikelse på effekttransistor under 15 minuter

Orsak

Överström, inverter A/F modul.

Orsak

Bestående komm.fel ACS 310

Orsak

Avluftstemperaturen (BT21) i ERS (AZ30) har varit lägre än 0gr i 10 min.

Orsak

Om inkopplad utedel mot VVM320 är någon annan än F2030-7, F2030-9, F2040-8, F2040-12 ska larmet ges. Felaktig inställning av dipswitchar på kretskort.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 1 (EB101) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 2 (EB102) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 3 (EB103) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 4 (EB104) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 5 (EB105) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 6 (EB106) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 7 (EB107) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot värmepump 8 (EB108) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Detta kan även bero på: - felkopplad C94tillsats - felaktigt justerat flöde - underdimensionerat värmesystem

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. Prova först att återställa larmet. Återkommer larmet, välj hjälpdrift och kontakta din installatör.

Orsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan. Försök återställa det först. Om detta inte går se manual för GBM.

Orsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan och återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Om detta inte fungerar kontakta service.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Låg matningsspänning till cirkulationspump

Orsak

Dåligt eller uteblivet flöde, för aktuell cirkulationspump se larmmeny.

Orsak

Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EMMY

Orsak

Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EMMY

Orsak

Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EMMY

Orsak

Givarfel detekteras på EB101 av Kom-gränssnitt MHI-EMMY

Orsak

Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller har varit varaktigt i 1 timme

Orsak

Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller ingången har varit bruten i kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Orsak

Fasspänning till inverter har varit för hög i mer än 1 timme.

Orsak

Fasspänning till invertern har varit för låg, under 180V i mer än 1 timme.

Orsak

En kompressorfas har kontinuerligt saknats till inverter i 1 timme

Orsak

Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Orsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Max ström in har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Inverter har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt inverterfel i inverter har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.

Orsak

En fas har tillfälligt saknats 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Strömmen ut från inverter till kompressorn har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

För hög uteffekt från inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

(Endast 1-fas) För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm)

Orsak

Kommunikationen mot MCB kortet (Grundkort AA2) saknas.

Orsak

Kommunikationen mot ASB 1t (ingångskort AA3) saknas.

Orsak

Kommunikationen mot ASB 2 kortet (ingångskort AA22) saknas.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med DEW.

Orsak

Tillbehöret Sol, växelriktare har ett meddelande. Dess felkod kan avläsas i serviceinfo 3.1.

Orsak

Tillbehöret Sol, växelriktaren felmeddelar jordfel.

Orsak

Växelriktaren har hög DC spänning.

Orsak

Kommunikation med växelriktaren har saknats i fem dagar. Kontrollera anläggningen.

Orsak

Invertern har begränsats av temperaturskydd i mer än 70% av senaste 48 timmarna

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. 

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

För lågt flöde över kondensorn

_

Hitta rätt

orderavdelningen

Hittade du inte svaret på din fråga?

fornybar energi

Hur går ett värmepumpsköp till?

mamma och son

Hitta rätt värmepump på 1 minut