• Hitta serviceombud
  • Larmkoder
  • Manualer och dokument
  • Vanliga frågor
  • Skötsel av din produkt
  • Garanti och försäkring
  • Uppdatera mjukvara
  • Köp filter
  • NIBE support

Larmkoder

Har du fått ett displaymeddelande på din NIBE produkt, här kan du söka vad meddelandet betyder genom att ange displaymeddelande i sökrutan.

Dessa displaymeddelanden avser följande F-modeller: NIBE FXX45, FXX55, VVM, SMO, FX70, F7X0

Vill du istället se displaymeddelanden för s-serien? Klicka här.

Nr
Meddelande
Orsak

Givare ej ansluten/defekt (utegivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten, styrande). VVM 500 använder BT54

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten topp)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare in)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare ut)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kondensor fram)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (hetgasgivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (förångare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvattengivare, styrande i extra varmvattenberedare)

Orsak

Värmepumpen har ingen kontakt med tilluftsgivare i ERS (AZ30)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram externt)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare, kollektor in)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (externvärmebärare retur).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (oljetemperatur kompressor)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram efter elpatron) VVM 500: Blockerar intern eltillsats

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (luftflödesmätare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (solfångare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (solslinga)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (panngivare)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 2)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 3)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, värmesystem 4)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla, framledning)

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Kompressorfas saknas eller har varit under 160V i mer än 30 min.

Orsak

Faserna är inkopplade i fel ordning. Kompressorn blockeras.

Orsak

Säkringar på mjukstartskortet utlöst

Orsak

Högtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger.

Orsak

F1345: Lågtrycksgivaren har varit under sitt brytvärde. Övriga: Lågtryckspressostaten har löst ut.

Orsak

Temperaturbegränsaren har löst ut.

Orsak

Köldbärarnivåvakten/pressostaten har löst ut.

Orsak

Motorskyddsbrytaren har löst ut

Orsak

Kompressorn har stoppats för att hetgastemperaturen har varit för hög.

Orsak

Serienummer existerar inte

Orsak

Serienummer och program matchar inte varandra.

Orsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut.

Orsak

Temperaturen på utgående köldbärare går under inställd min-temperatur.

Orsak

För lågt luftflöde uppmätt av lufthastighetsgivare BS1.

Orsak

Frånluftstemperaturen har varit under 16°C och ej stigit över 17°C inom 60 minuter.

Orsak

Larm från extern nivåvakt.

Orsak

Larm från nivåvakt i spillkopp.

Orsak

Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 5°C.

Orsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har löst ut. Kan bero på dålig cirkulation i värmebärarkretsen alternativt köldmediebrist/fel i kylkrets

Orsak

Kalibrering av luftflödesgivare är inte utförd.

Orsak

Kommunikationen mot ingångskortet saknas.

Orsak

Kommunikationen mot grundkortet (AA2 alt AA26) saknas.

Orsak

Kommunikationen mot mjukstartskortet saknas.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

kommunikationen mot grundkortet (AA26) saknas

Orsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

F750: Avfrostningens stoppvillkor har inte uppfyllts på 3 timmar. F110: Har gjort tre avfrostningar inom 60 minuter.

Orsak

kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med stegstyrd tillsats

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med sol. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med HPAC. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med grundvattenpump. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med varmvattenscirkulation. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort för DEW. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 2-rörskyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot tillbehörskort med 4-rörskyla. Kommunikationskablarna till kortet är felaktiga eller felaktigt monterade. Fel på kommunikationskretsarna i tillbehörskortet, ingångskort eller displaykort. Felaktig adress ställd på dipswitch

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM

Orsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 1

Orsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 2

Orsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 3

Orsak

Bestående kommunikationslarm mot rumsenhet, zon 4

Orsak

Bestående kommunikationsfel mot inverter.

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Givaren har tillfälligt saknats

Orsak

Värmepumpen har ingen kontakt med uteluftsgivare (BT23) i ERS (AZ30).

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kompressorfas 1 saknas, kortvarigt.

Orsak

Kompressorfas 2 saknas, kortvarigt.

Orsak

Kompressorfas 3 saknas, kortvarigt.

Orsak

Tillfälligt problem med kommunikationen från grundkort till motorskydd.

Orsak

Tillbehöret ERS 1 är blockerat av nivåvakt

Orsak

Tillbehöret ERS 2 är blockerat av nivåvakt

Orsak

Tillbehöret ERS 3 är blockerat av nivåvakt

Orsak

Tillbehöret ERS 4 är blockerat av nivåvakt

Orsak

Högtryckspressostaten har löst ut en gång.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (poolgivare, pool 1)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (poolgivare, pool 2)

Orsak

Hetgasen (BT14) har varit tillfälligt över 135°C

Orsak

Temperaturen vid avfrostningsgivaren (BT76) har understigit -25 °C

Orsak

Förångningstemperature (BT16) har överstigit 50°C

Orsak

Köldbärare ut har nått inställd min temperatur

Orsak

Köldbärare "in" har nått inställd max temperatur

Orsak

Kondensor ut har nått maxtemperaturen.

Orsak

Kondensor in överstiger maxtemperaturen.

Orsak

Extern tryckvakt för klimatsystem indikerar lågt tryck. Vänligen se över trycket och fyll på vid behov.

Orsak

Fel på elanod

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot ingångskort

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot grundkort.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskort.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 2.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 3.

Orsak

Mjukstartskortet startas upp. Tar ungefär 20 s

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med klimatsystem 4.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med shuntstyrd.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med pool

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskort med FLM

Orsak

Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten.

Orsak

Periodisk höjning nådde inte upp till stopptemperaturen under 5 timmar.

Orsak

Ett eller flera elsteg får ej aktiveras pga att strömmen på en fas är hög.

Orsak

Avfrostning pågår

Orsak

Filtret behöver rengöras

Orsak

Tilluftstemperaturen (BT22) eller returtemperaturen från värmebatteriet (BT69) har understigit 5°C.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med stegstyrd tillsats.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med sol.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med HPAC.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med grundvattepump.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med varmvattencirkulation.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 2-rörs kyla.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med DEW.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehörskortet med 4-rörs kyla.

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot FJVM

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon1

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon2

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon3

Orsak

Tillfälligt kommunikationslarm mot rumsenhet zon4

Orsak

Inverter indikerar alarm.

Orsak

Inverter indikerar alarm.

Orsak

Bestående inverterfel av typ I.

Orsak

Bestående inverterfel av typ II

Orsak

Bestående inverterfel av typ III

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknast i 15 sek.

Orsak

Kommunikationsfel har inträffat mot tillbehöret.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Orsak

3 kommunikationsfel på rad har skett mot tillbehörskortet.

Orsak

Tillfälligt inverter fel

Orsak

Tillfälligt inverter fel typ II

Orsak

Tillfälligt Inverter fel typ III

Orsak

Felaktig inverter

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Kompressorn har vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (frånluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (avluft).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (köldbärare kollektor in).

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM2.

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM3

Orsak

Tillfälligt kommunikationsfel mot tillbehör FLM4.

Orsak

Displayenheten har inte kontakt med grundkortet.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump har saknats i 15 sek.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (varmvatten framledning).

Orsak

Motorskyddet på köldbärarpumpen har löst ut.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet har saknats i 15 sek.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (Kyla köldbärare).

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla framledning värmepump).

Orsak

Förvärmning av kompressor pågår.

Orsak

EB 101 skickar meddelande till styrningen.

Orsak

EB 101 skickar meddelande till styrningen.

Orsak

Justering av varmvatten-inställningarna pga korta drifttider.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas

Orsak

Varvtalssignalen (tachometersignal) från fläkt indikerar att fläktvarvtalet är noll.

Orsak

Varvtalssignalen (tachometersignal) från laddpump indikerar att pumpvarvtalet är noll.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kyla-/värmegivaren).

Orsak

Avluftstemperaturen (BT21) i ERS (AZ30) har varit lägre än 0gr i 10 min.

Orsak

Om inkopplad utedel mot VVM320 är någon annan än F2030-7, F2030-9, F2040-8, F2040-12 ska larmet ges. Felaktig inställning av dipswitchar på kretskort.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Mjukvaruversionen på grundkortet (AA2) är för låg för inverterkommunikation.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB101) har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB102)har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB103) har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB104) har saknats i 15 sek.

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB105) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB106) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB107) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikationen mot slavvärmepump (EB108) har saknats i 15 sek

Orsak

Kommunikation mot tillbehörskortet för laddpump GP12 saknas.

Orsak

Kommunikation mot tillbehörskortet för laddpump GP12 saknas.

Orsak

Kommunikation mot tillbehörskortet för laddpump GP12 saknas.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 8)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 7)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 6)

Orsak

Temperaturbegränsare FD3 har lösts ut

Orsak

Aktiv avfrostning har misslyckats tre gånger i rad.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (framledningsgivare, klimatsystem 5)

Orsak

Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på konensor-in (BT3). Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Orsak

Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas.Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (extern framledning kyla)

Orsak

Spotpris kunde inte hämtas

Orsak

Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 11°C.

Orsak

Låg temperatur in vid kyldrift

Orsak

Låg temperatur ut vid kyldrift

Orsak

Tillfälligt lågtryck BP8 från utedelen

Orsak

Tillfälligt högtryck BP9 från utedelen

Orsak

Kyltillbehörets rumsgivare har inte kontakt med styrmodul/inomhusmodul

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (rumsgivare)

Orsak

Osäker givarnoggrannhet på KB-givare BT10, BT11. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Orsak

Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Orsak

Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT12. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.

Orsak

Vid givarkalibrering skiljer det mer än 2K mellan BT3 och BT63.

Orsak

Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska. Prova först att återställa larmet. Återkommer larmet, välj hjälpdrift och kontakta din installatör.

Orsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan. Försök återställa det först. Om detta inte går se manual för GBM.

Orsak

GBM larm. Detta larm skapades av gaspannan och återställs automatiskt när felet är åtgärdat. Om detta inte fungerar kontakta service.

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 2)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 3)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 4)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 5)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 6)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 7)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (returledningsgivare, klimatsystem 8)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kollektor-in, grundvatten)

Orsak

Givare ej ansluten/defekt (kollektor-ut, grundvatten)

Orsak

Grundvattentemperatur är under inställd min.temperatur

Orsak

Kommunikationen mot tillbehörskortet saknas.

Orsak

Utedelen skickar ett meddelande som inte finns i styrmodul/inomhusmodul

Orsak

Stort deltaT mellan BT12 och BT3 i tankavfrostning

Orsak

Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt kommunikationslarm har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varit varaktigt i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt larm på inverterns externa ingång har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller så har ingången varit kontinuerligt bruten i 1 timme.

Orsak

Högtrycks- eller lågtryckspressostaten har lösts ut.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Orsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för hög.

Orsak

Fasspänning till invertern har varit för hög i mer än 1 timme.

Orsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för låg.

Orsak

Fasspänning till invertern har tillfälligt varit för låg

Orsak

En kompressorfas har tillfälligt saknats.

Orsak

En kompressorfas har kontinuerligt saknats till invertern i 1 timme.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt fel i invertern har inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Orsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning.

Orsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme.

Orsak

Max ström in har tillfälligt varit för hög.

Orsak

Max ström in har tillfälligt varit för hög 3 gånger inom 2 timmar eller varaktigt i 1 timme.

Orsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning.

Orsak

Invertern har tillfälligt nått max arbetstemperatur pga dålig kylning tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Orsak

Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat.

Orsak

Ett tillfälligt inverter fel i invertern har inträffat tre gånger inom två timmar eller kontinuerligt varaktigt i en timme.

Orsak

En kompressor fas har tillfälligt saknats.

Orsak

En fas har tillfälligt saknats tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Orsak

Kompressorn har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna.

Orsak

Kompressor har tillfälligt gått med lägre hastighet än minsta tillåtna tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Strömmen ut från invertern till kompressorn har tillfälligt varit för hög.

Orsak

Strömmen ut från invertern till kompressorn har tillfälligt varit för hög tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Orsak

För hög uteffekt från invertern har tillfälligt inträffat.

Orsak

För hög uteffekt från invertern har tillfälligt inträffat tre gånger inom två timmar eller saknats kontinuerligt i en timme.

Orsak

För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) (Endast 1-fas).

Orsak

För hög ström in till inverter har tillfälligt inträffat 3 gånger inom 2 timmar eller saknats kontinuerligt i 1 timme. Kan bero på låg inkommande spänning (> 198 VAC) (Endast 1-fas).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Ej använd funktion (falsklarm).

Orsak

Invertern har kontinuerligt begränsats av temperaturskydd i mer än 10 minuter.

Orsak

Invertern har begränsats av temperaturskydd i mer än 70% av senaste 48 timmarna

Orsak

Kompressorhastighet under lägsta tillåtna varvtal

Orsak

Tillbehöret Sol, växelriktare har ett meddelande. Dess felkod kan avläsas i serviceinfo 3.1.

Orsak

Tillbehöret Sol, växelriktaren felmeddelar jordfel.

Orsak

Tillbehöret sol, växelriktaren felmeddelar nätspänningen (Vac) har under en längre tid varit utanför växelriktarens arbetsområde.

Orsak

Tillbehöret Sol, växelriktaren felmeddelar Nätfrekvensen (Fac) har tillfälligt varit utanför växelriktarens arbetsområde.

Orsak

Växelriktaren har tappat kontakten med elnätet.

Orsak

Tillbehöret Sol: växelriktarens omgivningstemperatur är för hög

Orsak

Växelriktaren har hög DC spänning.

Orsak

Kommunikation med växelriktaren har saknats i fem dagar. Kontrollera anläggningen.

Orsak

För lågt flöde över kondensorn

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Kommunikationen mot tillbehöret saknas. Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.

Orsak

Givarfel BT50 på HTS 1

Orsak

Givarfel BT50 på HTS 2

Orsak

Givarfel BT50 på HTS 3

Orsak

Givarfel BT50 på HTS 4

Orsak

Inget landsval är valt.

Orsak

blockerad

Orsak

Ett larm enligt vald funktion på AUX ingång.

Orsak

Kompressor externt blockerad via AUX ingång.

Orsak

Tillsats externt blockerad via AUX ingång.

Orsak

Display/produkten har startats om.

_

Hitta rätt

orderavdelningen

Hittade du inte svaret på din fråga?

fornybar energi

Hur går ett värmepumpsköp till?

mamma och son

Hitta rätt värmepump på 1 minut