Världsunik värmepumpseffektivitet på Xylem

Så enkelt monteras solceller på taket

Sedan starten i Emmaboda 1901, som en liten bysmedja, har Xylem, tidigare Flygt, vuxit till en global världskoncern. Men företaget är inte bara bäst på pumpar för världens vattenbehov. De är också världsledande inom energieffektivitet och har nyligen byggt ut sin redan supereffektiva bergvärmeanläggning med ännu mer kraft. Tack vare NIBEs arbetshäst NIBE F1345-60. Eller rättare sagt åtta stycken!

Det är lika bra att gå rakt på sak. Industriföretaget Xylem är otroligt energieffektiva. Nyckeltal för köpt energi till uppvärmning av industrier är 250 kilowattimmar per år och kvadratmeter. Det ska jämföras med Xylems idag 35 kWh/kvm med en målsättning att nå 10 kWh/kvm! Hängde ni med? Från industrins nyckeltal på 250 till 10 kWh/kvm! Om man som Xylem har 110 000 kvadratmeter lokalyta blir det hyfsade energibesparingar… för att använda dagens underdrift. Bakom Xylems resa mot omvälvande energibesparingar står en arme av högeffektiva värmepumpar, ett helhetstänk utöver det vanliga och en person med passion för energieffektivitet.

– De senaste tjugo åren har vi jagat energieffektiviseringar och de senaste tio åren har värmepumparna fått en central roll för vår framgång. Med 3000 kW installerad värmeffekt har vi gjort stora framsteg inom energibesparingar och med den senaste satsningen på åtta nya pumpar från NIBE tar vi nästa stora steg mot 10 kWh energiinköp per kvadratmeter, berättar Leif Rydell som i 20 år arbetat just med energieffektiviseringar på Xylem i Emmaboda.

Ett helhetstänk utan dess like

Xylems anläggning i Emmaboda är som en stad i staden. 110 000 kvadratmeter breder ut sig och bildar en egen värld av fabrikslokaler, kontor, matsalar, sporthallar, datorhallar och så kronan på verket, gjuteriet, där delar till pumparna föds. Att det går åt mycket energi för att värma upp eller kyla anläggningen säger sig självt. Och det är just detta ämne som lockar besökare och forskare från hela världen, som med beundran i blicken tar del av Xylems lösning för energieffektivitet.

Så enkelt monteras solceller på taket

 

– Vi har knutit samman alla fastigheter i ett internt fjärrvärmenät som vi parat med värmepumpar och ett kraftfullt borrhållslager för att kunna lagra energi när den behövs. På så sätt kan vi värma och kyla lokaler när vi behöver det och inte minst viktigt kyla ner våra processer med hjälp av värmepumparna. Så har vi sparat 35 000 kubikmeter färskvatten per år som numera inte behöver användas i kylprocessen. Tänk! Att slippa använda 35 000 kubikmeter livsmedel för att kyla processer gör mig stolt att tänka på, berättar Leif.

Ringledning med kyla och värme

En hemlighet bakom energieffektiviteten är att byggnader/processer har kopplats ihop och ger Xylem flexibilitet att hämta och avge energi mellan företagets fastigheter. Helt enkelt ett internt fjärrvärmenät som vid behov tar in extra fjärrvärme från Emmabodas fjärrvärmenät.

– Med tanke på att våra stora gjutugnar alstrar mycket värme var utmaningen att både ta tillvara på spillvärmen och att kyla av anläggningen och bassänger. Vi har tretton processer som vi kyler med hjälp av värmepumparna. Med satsningen har vi också sänkt värmen i gjuteriet sommartid från 35 grader till behagligare 25 grader och samtidigt använder vi spillvärmen till uppvärmning i andra lokaler eller sparar den i vårt borrhålslager, som vi kan likna vid en ackumulator, berättar Leif.

Det egna fjärrvärmenätet försörjer alltså verksamheten och skeppar runt värme och kyla beroende på behov i helheten. Och för att bli riktigt hållbar satsade Xylem 2010 på ett jättelikt ”batteri” för att kunna spara på energi. Inte två hål i väggen utan 140 hål i backen.

Sveriges största borrhålslager?

Möjligen… och sannolikt ett av Europas största. Med 140 hål, tätt borrade på en yta av 60 x 40 meter har Xylem skapat ett 300 000 kubikmeter stort ”batteri”. Här har geoenergi-experten Olof Andersson på Geostrata varit en viktig spelare vid projekteringen.

– Poängen med ackumulatorn är förstås att kunna spara på energi och ta ut den när vi behöver den. Genom att trycka ner spillvärme från processerna kan vi sommartid höja temperaturen i borrhålet rejält och ta ut värmen när vi behöver den till vintern. Vi kommer upp till cirka 45 grader i vårt borrhålslager som dessutom är isolerat med skumglas. Med den senaste installationen av värmepumpar mot lagret så hoppas vi få full utväxling på investeringen, säger Leif.

Satsningen på energieffektivitet fortsätter

Med den senaste satsningen på bergvärmepumpar från NIBE Energy Systems, dvs åtta NIBE F1345-60 bergvärmepumpar på 800 kW
accelererar Xylem mot drömmålet. Att endast köpa in otroligt låga 10 kWh per kvadratmeter lokalyta och därmed bara behöva köpa in extern fjärrvärme med cirka 1 miljon kilowattimmar per år.

– Med den nivån vi snart når är vi väsentligt effektivare än ett modernt ”passivhus”. Och i allt prat om effektiviseringar får vi inte glömma att vi samtidigt skapat ett mycket bättre arbetsklimat med jämnare och behagligare temperaturer samt processtabilitet, säger Leif.

Och på NIBE Energy Systems som nu levererat sammanlagt 14 värmepumpar till Xylem imponeras man över hur långt Emmabodaföretaget kommit.

– Det är helt fantastiskt att en tung industri kan ha samma energiförbrukning som ett passivhus! Genom att just flytta energi blir värmepumparna verkliga miljöhjältar. På Xylem flyttas exempelvis energi/värme/kyla från ett ”oönskat” ställe till ett ”önskat” ställe. Exempelvis kyler värmepumpar konferens- och serverrum och värmen därifrån används till varmvatten i idrottshallen eller i värmesystemet. Magiskt bra energieffektivitet, säger Fredrik Snygg som är ansvarig säljare på NIBE Energy Systems.

Nästa satsning blickar mot solen

Men ambitionerna stannar inte här och nu. När klimatet ska räddas går de inte att vila sig till en bättre miljö – tekniken för energieffektivisering finns idag men måste nå ut, menar Leif.

– Med tanke på växthuseffektens utveckling gäller det att använda tekniken och vara innovativ. Sverige ligger långt fram i utvecklingen och kan fungera som en förebild för andra, exempelvis utvecklingsländer och vi är stolta att vara ett exempel på detta internationellt. Nästa steg för oss är att satsa på solcellsenergi och med tanke på att vi har över 100 000 kvadratmeter takytor kan det bli en och annan panel vi talar om, avslutar Leif Rydell med ett skratt.

Så enkelt monteras solceller på taket

”Ekonomin i värmepumparna är oslagbar. Titta bara på detta exempel! Om vi använder en NIBE F1345-60 så kan vi kyla ett konferensrum med 60 kW och då få 75 kW värme och insatsen är endast 15 kW. Köp 15 kW och få 135 kW – helt enkelt nio gånger ”pengarna”! Hade man köpt fjärrvärme så köper man 75 kW och får betala 75 kW, faktor 1/1. Kylan löser man normalt med en kylmaskin och då köps 15 kW och får 60 kW… eller fjärrkyla köper 60 kW och får 60 kW. Värmepumparna är ett solklart val enligt mig.”

Fredrik Snygg, NIBE Energy Systems

Om Xylem

Xylems (Flygt är kvar som produktnamn) produkter och lösningar används över hela världen och från den moderna produktionsanläggningen i Emmaboda exporteras hela 98 procent av den tillverkade volymen utanför Sverige. Xylems lösningar ger människor möjlighet att använda vatten mer effektivt - hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket över hela världen.

_