Start Kunskapsbank NIBE Stories Solenergi ger kraft åt nödbostäder
Prata med en expert

Solenergi från NIBE ger kraft åt nödbostäder och skolor i flyktingläger

I samarbete med det svenska företaget CAS har NIBE Energy Systems blivit en viktig pusselbit i skapelsen av energioberoende modulhus. Enkla hus som snabbt byggs upp i flyktingläger, nödområden eller på avlägsna platser och som får all sin energi från solens strålar istället för kostsam diesel. Nu står lansering för dörren.

CAS
Slut ögonen och tänk på slitna tält eller skjul byggda av allsköns bråte. Tänk att hela familjer bor i dessa eller att kvinnor föder fram barn i dem. Tänk sedan istället på ett modernt, rent, rymligt, ljust och vältempererat hus med rinnande vatten och eluttag av högsta standard. Det är sådana, snabbt uppförbara modulhus som det svenska Skara-företaget CAS har utvecklat och börjat sälja globalt.

Konceptet har vunnit stor uppmärksamhet hos FN organen UNHCR, WFP och andra NGOs (non governmental organisations). Det fanns bara ett problem kvar att lösa. Ett ganska stort problem. Hur skulle CAS kunna skapa helt energioberoende modulhus som var självförsörjande på el, till bland annat belysning, datorer, luftkonditionering under dagen och värme på natten? Lösningen hämtades från skogarna i Markaryd.

– Vi hade tidigare testat att montera en solpanel på taket till modulhus i Afrika för att kunna driva lampor och ladda batterier. Men nu ville vi hitta ett sätt att helt undvika dieselgeneratorer som annars är det vanligaste sättet att skapa energi ute i bushen eller långt från städer. En lösning man drömmer om och som visade sig vara möjlig att förverkliga, berättar Bengt-Inge Brodén som är VD på CAS, Clean Analytical System.

Telefonen ringde

I januari 2017 fick Bengt-Inge ett samtal från NIBE Energy Systems. Ett lovande samtal som snabbt ledde till ett fruktbart möte i Lundsbrunn.

– På NIBE blev vi fascinerade av entreprenörerna och deras smarta modulhus, men framförallt den nytta husen kan göra för människor i utsatta lägen. Att få vara med och bidra till självförsörjande hus som gör livet bättre för människor i kriser är en stark drivkraft. Tekniker och problemlösare som vi är såg vi snabbt hur vi skulle kunna ordna detta i ett paket där vi kombinerar solpaneler med värmepumpar och batterier. Vi har skapat en lösning som skapar något fantastiskt, säger Richard Carlholmer på NIBE Energy Systems.

webb

Modulhus som gör skillnad för människor

Det är med erfarenheter av många års arbete i världens största flyktingläger Dadab i Kenya som entreprenören Bengt-Inge Broden och hans kollegor beslutade sig för att utveckla det ultimata modulhuset. Ett hus som är konstruerat i 40 procent återvunnen plast och är 100 procent återvinningsbart.

I grunden ett modulhus på 19,5 kvadratmeter som byggs på någon timme, med bara händerna. Hus vars livslängd är minst 25 år och som enkelt kan växa till skolor, sjukmottagningar, boenden för både flyktingar, militärer eller hjälparbetare. För Bengt-Inge är drivkraften sprungen ur människors ögon och livsöden.

– När man ser glädjen i människors ögon över hur våra hus gör deras liv bättre, då vill man aldrig arbeta med något annat, berättar Bengt-Inge och fortsätter. Barnen kan läsa läxorna i lampljus, vårdpersonal kan ta hand om skadade, kvinnor slipper föda fram liv på stampade jordgolv och hjälparbetare kan bo under bra förhållanden. Det är detta som driver oss att satsa vidare och nu ytterligare utveckla detta ihop med NIBE.

Tillsammans med NIBE Energy Systems har CAS skapat en paketlösning till varje modulhus som gör husen självförsörjande på el. Genom att montera åtta solceller på taket genereras tillräckligt med el varje dygn för att driva en luft/luft-värmepump som mestadels finns till för att skapa behövlig kyla på varma dagar men som också stöttar med värme under kalla nätter via en hybridväxelriktare. Genom att lägga till ett batteripaket, infällt i husets bjälklag, lagras överskottsenergi på dagarna som sedan används på kvällar och nätter. Husets elsystem behöver inte längre kopplas till en dieselgenerator och mycket pengar kan sparas.

– Utöver miljöaspekten är diesel en stor kostnad och ett omak i exempelvis stora flyktinganläggningar och militärbaser. Sedan är det förstås ett stort värde att beroendet av diesel minskar eller helt kan undvikas – om miljödebatten är seriös – och att man istället skördar gratis energi från solen, säger Bengt-Inge.

webb

Intresset växer snabbt

På CAS anläggning i Lundsbrunn utanför Skara har ett komplett visningsexemplar monterats. En vårdcentral med 16 solpaneler som väcker stort intresse hos CAS kunder. För NIBE är samarbetet ännu ett exempel på företagets bidrag till en hållbar värld där förnybara energikällor ökar och så småningom undanröjer behovet av fossila energikällor.

– Det ger oss på NIBE en bra känsla i kroppen att bidra med våra produkter till en bättre värld för människor, exempelvis kunna höja kvalitet inom vården i utsatta länder och skapa självförsörjande byggnader där patienter kan tas emot med god inomhusmiljö och hygien. När man tänker på det är det rätt fantastiskt så långt utvecklingen kommit när vi kan skapa självförsörjande hus mitt ute i ingenmansland, säger Richard Carlholmer på NIBE Energy Systems.

Nu står CAS redo för ett väntat genombrott på den globala marknaden. Tyvärr är nödbehoven fortsatt stora i många kris- och krigsområden världen över men lyckligtvis finns det teknik och lösningar som snabbt kan öka levnadskvaliteten i humanitära kriser.

– Visst finns det andra lösningar på marknaden men ingen i närheten av vår kvalitet. Särskilt inte nu när vi har adderat till en energilösning som gör att vårt erbjudande sticker ut ännu mer. Samarbetet med NIBE har gått rekordsnabbt och varit mycket bra. Tillsammans kommer vi att skapa en mycket bra marknad med vårt gemensamma koncept, eftersom behovet av denna typ av lösning i vår omvärld är enormt, avslutar Bengt-Inge Brodén, VD på CAS AB.

Hitta rätt värmepump

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Simon

Våra värmepumpar

Trygghet

Trygghet upp till 18 år