Start Kennisbank NIBE referentieprojecten Ronduit Utrecht: duurzamer dan energieneutraal met een NIBE warmtepompinstallatie

Ronduit Utrecht: duurzamer dan energieneutraal met een NIBE warmtepomp

Leeuwesteyn – direct gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal – is de laatste grote nieuwbouwlocatie van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In totaal worden er in de duurzame woonbuurt circa 1.100 huur- en koopwoningen gerealiseerd. Een van de deelprojecten van Leeuwesteyn is Ronduit Utrecht, dat 32 royale herenhuizen en 8 appartementen omvat. Van de herenhuizen worden er 25 uitgevoerd als ‘annex-woning’. Dit betekent dat deze woningen zijn voorzien van twee volwaardige entrees en heel flexibel kunnen worden ingedeeld voor bijzondere gebruikswensen, zoals een kantoor of bedrijf aan huis, een LAT-woning of een kangoeroewoning. Zo kunnen kopers wonen, werken en zorgen optimaal combineren. Door deze uitgebreide mogelijkheden – in combinatie met de gevarieerde architectuur – is bijna elke woning uniek.

Så enkelt monteras solceller på taket

Duurzaamheid voorop

De gemeente Utrecht formuleerde voor Leeuwesteyn een zeer stevige duurzaamheidsambitie: een EPC van -0,19. Per saldo moeten de woningen en appartementen dus energie opleveren. In eerste instantie adviseerde projectinstallateur Van Hoften Installatietechniek binnen het bouwteam om water/water warmtepompen met een bodembron toe te passen, maar dat bleek door restricties van de gemeente met betrekking tot bronboringen niet haalbaar. Vanwege het ontbreken van goede opstellingsmogelijkheden voor buitenunits – onder meer doordat alle woningen in een carrévorm rond een besloten gemeenschappelijke binnentuin zijn gesitueerd – viel ook de toepassing van lucht/water warmtepompen af.


“Uiteindelijk vonden we een uitstekende oplossing in het toepassen van 40 individuele water/water warmtepompen van NIBE in combinatie met 280 PVT warmtepomppanelen van Triple Solar als bron”, vertelt projectleider Remco Bloemink van Van Hoften Installatietechniek. “De PVT panelen wekken niet alleen elektriciteit op, maar winnen ook warmte terug uit daglicht, zonlicht en de buitenlucht. De warmtepomp benut deze warmte voor verwarming en de bereiding van warmtapwater, terwijl de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Voor het opwekken van extra elektriciteit worden daarnaast zo’n 400 conventionele pv-panelen op de daken geïnstalleerd.” Ronduit Utrecht was het eerste project waarin de installateur met PVT warmtepomppanelen aan de slag ging. “Gelukkig konden we rekenen op goede ondersteuning van zowel Triple Solar als NIBE en konden we samen tot een goed installatieontwerp komen”, aldus Remco Bloemink. Voor de buismontage van de PVT warmtepomppanelen is gekozen voor PVX Multimount een wind-gecertificeerd montagesysteem voor draadgoot en/of buis op platte daken.


Voldoende vermogen

Het woonoppervlak van de herenhuizen en appartementen varieert van circa 90 m2 tot 200 m2. Toch kon – mede doordat de woningen en appartementen optimaal zijn geïsoleerd – worden volstaan met een en hetzelfde type warmtepomp: de NIBE F1255-6 PC. Remco Bloemink: “Deze warmtepomp levert standaard een vermogen van 6 kW, maar dat kunnen we voor de wat grotere woningen en appartementen probleemloos opvoeren tot 8 kW. Bovendien is de warmtepomp voorzien van een elektrisch element dat op extreem koude dagen kan bijspringen. Het comfort is dus onder alle omstandigheden gewaarborgd.”


Alle vertrekken van de woningen en appartementen zijn voorzien van vloerverwarming als afgiftesysteem, in de badkamers is aanvullend een elektrische radiator geïnstalleerd. Door middel van een naregeling kan de gewenste temperatuur per vertrek worden geregeld. De geïntegreerde boiler van de warmtepomp levert 180 liter warmtapwater van minimaal 55°C. Dit komt in de praktijk neer op bijna 250 liter water voor douche of bad van circa 40°C.


Gelijkwaardigheidsverklaring

De combinatie van een NIBE F1255-6 PC water/water warmtepomp met PVT warmtepomppanelen van Triple Solar als hernieuwbare bron heeft als voordeel dat er een gelijkwaardigheidsverklaring voor beschikbaar is. Remco Bloemink hierover: “Dit betekent dat we in het installatieontwerp voor de warmtepomp mochten rekenen met de werkelijke energieprestaties en die is een stuk gunstiger dan de forfaitaire waarden. Zeker als je de uitdaging hebt om een EPC van -0,19 te realiseren, is dat van essentieel belang.” Uiteindelijk leverde de berekeningen een gemiddelde EPC-waarde van -0,20 op en dát is meer dan een prima prestatie!

Kenmerken van dit project

Locatie: Dukaatlaan / Tweede Muntmeesterslaan – Utrecht

Ontwikkelaar: LINQ Vastgoedontwikkeling – Amsterdam

Architect: FARO Architecten – Lisserbroek

Opdrachtgever: HSB – Volendam

Aannemer: HSB – Volendam

Installateur: Van Hoften Installatietechniek – Hardinxveld-Giessendam

Onderhoud van de warmtepompen in alle 32 woningen wordt gedaan door Installatiebedrijf Warmtewerk.

Så enkelt monteras solceller på taket

_