Start Over NIBE Privacy statement
Over NIBE

Privacy statement

 • NIBE Groep
 • Nieuwsberichten
 • Onze missie
 • Contact
 • ISO-certificering
 • Privacy statement
 • Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Zo gaat NIBE om met uw gegevens

Ten behoeve van haar dienstverlening verwerkt NIBE Energietechniek B.V. (KvK-nummer 20111793) persoonlijke gegevens van (relaties van) klanten. NIBE is hiermee in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kenmerken als gegevensverwerker. Omdat we met zorg omgaan met uw privacy, informeren we u graag over de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform de AVG.

Heeft u vragen of opmerkingen over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, dan kunt u ons per mail bereiken via info@nibenl.nl en telefonisch via +31 (0)168 47 77 22.


COMMUNICATIE

Doel en wettelijke basis

We verwerken uw persoonlijke gegevens om met u – als contactpersoon bij een organisatie – in contact te treden en met u te corresponderen. Wanneer u contact met ons heeft via e-mail, telefoon, website of sociale media, dan verwerken we uw persoonlijke gegevens(*) om uw vragen of verzoeken op te volgen. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang om u van dienst te zijn en zaken met u te doen.

Aard van de persoonlijke gegevens

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Overige persoonlijke informatie die we vrijwillig van u ontvangen


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel van de communicatie te bereiken.


Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We verstrekken uw persoonlijke gegevens aan onze IT-leveranciers en slaan uw persoonlijke gegevens binnen de NIBE-groep op.


E-MAIL NIEUWSBRIEVEN

Doel en wettelijke basis

We verwerken uw persoonlijke gegevens om u e-mail nieuwsbrieven te sturen in overeenstemming met het abonnement waarvoor u zich heeft aangemeld en doorgaans omdat u een contactpersoon bij een organisatie bent óf omdat u een consument bent. De wettelijke basis hiervoor is de toestemming die u ons hiervoor bij uw aanmelding heeft gegeven.

Aard van de persoonlijke gegevens

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres (indien gespecificeerd)
 • Bedrijfsnaam (indien gespecificeerd)


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om onze verplichtingen op grond van uw abonnement te kunnen nakomen. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens of door u af te melden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief is hiertoe voorzien van een link.


Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We verstrekken uw persoonlijke gegevens aan onze IT-leveranciers en slaan uw persoonlijke gegevens binnen de NIBE-groep op.


WERVING EN SELECTIE

Doel en wettelijke basis

We verwerken uw persoonlijke gegevens om ons wervings- en selectieproces optimaal te laten verlopen. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme doel om het wervings- en selectieproces zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Nadat u hiervoor expliciet uw toestemming heeft gegeven, slaan we uw gegevens op ten behoeve van onze toekomstige wervings- en selectieactiviteiten.

Aard van de persoonlijke gegevens

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres (indien gespecificeerd)
 • Curriculum vitae (cv)
 • Brief
 • Overige persoonlijke informatie die we vrijwillig van u ontvangen


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om alle activiteiten die behoren tot het actuele wervings- en selectieproces onder normale omstandigheden uit te voeren. Wanneer u de functie aan het einde van het wervings- en selectieproces niet krijgt aangeboden, verwijderen we uw persoonlijke gegevens óf vragen we u expliciet om toestemming om uw gegevens te bewaren voor toekomstige wervings- en selectieactiviteiten.


Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We ontvangen uw persoonlijke gegevens van recruitmentbureaus die ons helpen bij ons wervings- en selectieproces. Daarnaast is het mogelijk dat u als sollicitant uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld. We mogen uw persoonlijke gegevens aan recruitmentbureaus doorgeven om ons wervings- en selectieproces te stroomlijnen. Ook verstrekken we uw persoonlijke gegevens aan onze IT-leveranciers en slaan we uw persoonlijke gegevens binnen de NIBE-groep op.


UW RECHTEN

Is de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

In overeenstemming met de AVG heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Ook mag u verzoeken om uw persoonlijke gegevens kosteloos te rectificeren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen – en te verzoeken om beperking van – de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ook heeft u het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te vernietigen. Daarnaast heeft u conform de AVG het recht om een klacht in te dienen. Dit kan in Nederland bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in België bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machinaal leesbaar bestandsformaat te ontvangen en om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverwerker (dataportabiliteit). Een verzoek hiertoe kunt u via info@nibenl.nl indienen per e-mail. We behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen aan geldende regelgeving.


(*) Dit betreft (onder meer, dus niet limitatief) gegevens die u verstrekt:

 • door u te registreren op onze website of door het invullen van webformulieren via onze website;
 • op het moment dat u uw product registreert via onze website;
 • bij het bestellen van goederen en diensten;
 • op het moment dat u post of een e-mail aan ons stuurt;
 • wanneer we telefonisch contact hebben.

Support

Neem contact op met een installateur in de buurt

Handleidingen

Handleidingen en documenten

Dining family

NIBE ventilatielucht/water warmtepompen