Start Over NIBE Duurzaamheid
Meer dan 70 jaar duurzame energieoplossingen

Meer dan 70 jaar duurzame energieoplossingen

We werken elke dag aan een betere wereld

We werken elke dag aan een betere wereld

Sinds de start van onze organisatie in 1952 werken we doelgericht en met toewijding aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor energiezuinigere installaties. Op deze manier speelt NIBE een belangrijke rol in de wereldwijde transitie naar een duurzamere samenleving. Daar zijn we trots op.

Maar we zijn ons er ook van bewust hoe complex het thema duurzaamheid is en hoe belangrijk het is om als bedrijf verantwoordelijk te handelen. Niet alleen ten aanzien van onze eigen medewerkers en leveranciers, maar ook als het gaat om de impact die onze producten gedurende hun levenscyclus hebben op het klimaat en op de samenleving. Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer serieus.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd

Bij NIBE werken we actief aan het ontwikkelen van producten en systemen die zijn aangepast aan de moderne eisen voor duurzame energieoplossingen. Ons doel: het verbeteren van de energiezuinigheid van onze producten en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. Zo creëren we duurzame waarde voor onze klanten én voor het klimaat.

Onze focus op duurzaamheid richt zich op vier gebieden:

Zakelijke verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid als bedrijf strekt zich uit over onze gehele waardeketen en ethiek staat bij ons hoog in het vaandel. Als klant moet je ons immers kunnen vertrouwen.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

We beschouwen onze verantwoordelijkheid voor het milieu als een belangrijk onderdeel van onze gehele verwerkingsketen, die begint bij onze leveranciers en eindigt bij onze klanten. We streven er naar om de impact van onze producten op het milieu en het klimaat gedurende hun levenscyclus te verminderen.

Verantwoordelijkheid voor medewerkers

De sleutel tot het bereiken van onze doelen – nu én in de toekomst – is het behouden en aantrekken van competente, betrokken medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als onderdeel van de samenleving moeten we ons als bedrijf verantwoordelijk gedragen. We werken daarom lokaal en wereldwijd samen met scholen, instellingen voor hoger onderwijs en organisaties en dragen op deze manier bij aan meer kennis en minder armoede.

NIBE ondersteunt de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

NIBE zet zich sinds 2014 in voor het volgen van de tien principes van het United Nations Global Compact (UNGC). De UNGC is een vrijwillig beleidsinitiatief – gebaseerd op toezeggingen van het management van een bedrijf – om duurzaamheidsprincipes te implementeren en actief een partnerschap aan te gaan om de langetermijndoelen van de Verenigde Naties (VN) te ondersteunen.

In september 2015 hebben de lidstaten van de VN de Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. Deze zeventien duurzaamheidsdoelen geven richting aan de inzet van elke lidstaat bij het opstellen van een concreet plan en – tegen 2030 – het nemen van de maatregelen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling op lange termijn te creëren, extreme armoede te beëindigen, de klimaatcrisis te bestrijden en ongelijkheden en onrechtvaardigheden in de wereld te verminderen.

NIBE heeft ervoor gekozen om primair te werken met zes van de zeventien wereldwijde doelen.

Onze inzet voor Agenda 2030

  • Verhogen van het aandeel producten op basis van hernieuwbare energie en voorzien in de behoefte van de markt aan energiezuinige en schone energieoplossingen.
  • Een veilige werkomgeving bevorderen, de rechten van werknemers beschermen, goede arbeidsomstandigheden (zowel bij eigen activiteiten als in de toeleveringsketen) waarborgen en zorgen voor werkgelegenheid en groei.
  • Verduurzamen van de productie door hulpbronnen efficiënt te gebruiken, schone en milieuvriendelijke technologieën toe te passen en middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling.
  • Beschikbaar stellen van componenten, producten en oplossingen die zijn aangepast aan het klimaat, efficiënt beslagleggen op hulpbronnen en bijdragen aan duurzame steden en een veilige infrastructuur.
  • Duurzame methoden toepassen voor het omgaan met chemicaliën en het reduceren van emissies naar lucht, water en land, spaarzaam gebruikmaken van hulpbronnen, afvalstromen minimaliseren, meer grondstoffen hergebruiken en duurzaamheidsinformatie transparant rapporteren in onze rapportagecyclus.
  • Respecteren en handhaven van nationale en internationale wetgeving, actief tegenwerken van elke vorm van corruptie en creëren van systemen voor interne controle met betrekking tot wettelijke naleving en naleving van ethische bedrijfsprincipes.

Onze andere duurzaamheidsdoelen

Naast de wereldwijde doelstellingen van de VN streven we onze eigen doelstellingen voor verantwoord ondernemen na en voeren we systematisch due diligenceonderzoeken uit binnen de diverse onderdelen van de waardeketen, zoals onderaannemers. Onze fabrieken hanteren langetermijndoelen om fossiele energiebronnen te vervangen door hernieuwbare energiebronnen. We maken gebruik van managementsystemen op diverse gebieden – met name ten aanzien van kwaliteit, milieu en werkomgeving – en zijn hiervoor gecertificeerd binnen een aantal van onze activiteiten. En omdat de werkomgeving belangrijk voor ons is, werken we voortdurend aan het reduceren van het risico op arbeidsongevallen.

Help ons bouwen aan een duurzame toekomst

Een groot deel van de kooldioxide in de atmosfeer is afkomstig van fossiele energiebronnen voor verwarmings- en warmwaterinstallaties. Om blijvende schade te beperken, moeten olie, kolen en gas worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen.


Duurzaamheid diagram
Na meer dan 70 jaar klimaatoplossingen te hebben ontwikkeld en geproduceerd, willen we je graag uitnodigen om samen met ons een duurzamere toekomst te creëren. We zijn trots op onze Scandinavische afkomst en onze traditie om optimaal gebruik te maken van de kracht van de natuur. Door hernieuwbare energie uit de natuur te combineren met slimme, innovatieve technologie, kunnen we efficiënte oplossingen bieden waar iedereen baat bij heeft.

Start met een warmtepomp van NIBE

Je profiteert van meerdere voordelen wanneer je fossiele brandstoffen vervangt door hernieuwbare energie. Om te beginnen krijg je een duurzamere verwarmingsoplossing waarmee je je ecologische voetafdruk kunt verkleinen. Daarnaast kun je kiezen voor een energiezuinigere oplossing waarmee je je energieverbruik en energiekosten kunt verlagen. En daar doe je zowel jezelf als het milieu een plezier mee.

Productcompilatie

Met een warmtepomp van NIBE kun je de duurzame energie uit je omgeving gebruiken om een comfortabel binnenklimaat te creëren. De warmtepomp biedt direct milieurendement in de vorm van een lager energieverbruik en een lagere uitstoot.

De benodigde hoeveelheid elektriciteit is relatief laag, aangezien de warmtepomp alleen elektrische hulpenergie gebruikt om de compressor van de warmtepomp en een circulatiepomp te laten werken. De compressor kan op zijn beurt gebruikmaken van hernieuwbare energie in de vorm van zelfopgewekte stroom. Hierdoor kun je tot wel 75% besparen op je energiekosten voor verwarming en warm water. Je zult heel blij zijn met je beslissing, zeker nu de energieprijzen voortdurend stijgen. Al na één maand kun je de vruchten plukken van je investering.

Sustainability work and NIBE

228.000 ton minder CO2-uitstoot in 2019

Als je de reductie van de CO2-uitstoot berekent op basis van de diverse verwarmingssystemen die de warmtepompen van de NIBE Groep in 2019 binnen de EU hebben vervangen, dan zou de besparing alleen in dát jaar al 228.000 ton koolstofdioxide zijn. Dat is ongeveer evenveel als de uitstoot van alle bussen, bromfietsen en motoren in heel Zweden of 100.000 vliegtuigvluchten voor één persoon naar Thailand en terug.

NIBE Group – een wereldwijde groep met bedrijven en wereldwijd aanwezig

NIBE levert milieuvriendelijke, energiezuinige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat voor alle soorten nieuwe en bestaande gebouwen. Daarnaast biedt NIBE componenten en oplossingen voor intelligente verwarmingsinstallaties en regelingen binnen de industrie en infrastructuur.