Start Kennisbank NIBE referentieprojecten Hernieuwde woonwijk Het Haerenkwartier verduurzaamd met NIBE warmtepompen

Hernieuwde woonwijk Het Haerenkwartier verduurzaamd met NIBE warmtepompen

Het Haerenkwartier in het Friese Oosterwolde is een typische jaren ’60 woonbuurt: ruim en groen van opzet, met kleinschalige blokken sociale huurwoningen. Omdat de woningen aan vernieuwing toe waren, ging woningcorporatie Actium met de huurders in gesprek over de mogelijkheden. Gezamenlijk werd besloten de woningen niet te renoveren, maar te slopen en te vervangen door comfortabele gasloze nieuwbouwwoningen. Een groot deel van de woningen wordt hierbij voorzien van een duurzame lucht/water warmtepompinstallatie van NIBE.

Så enkelt monteras solceller på taket

Zeer korte bouwtijd

In totaal omvat het vernieuwingsproject 44 levensloopbestendige woningen, 11 seniorenwoningen en 115 eengezinswoningen. De levensloopbestendige woningen werden medio 2020 al opgeleverd en deels gereserveerd als wisselwoning voor huurders die vanwege de sloop tijdelijk hun huis uit moeten. In september 2020 startte aannemer Nijhuis Bouw blok voor blok met de realisatie van de overige 126 woningen. En dat gaat razendsnel: het hele proces van sloop (inclusief asbestsanering) tot en met sleuteloverdracht vergt per woning slechts 40 werkdagen. In december 2020 konden de eerste huurders dan ook al terugverhuizen naar een splinternieuwe en duurzame woning! Naar verwachting zal de laatste woning eind 2021 worden opgeleverd.


Duurzaam energieconcept

Voor de gasloze levering van verwarming en warmtapwater worden alle eengezinswoningen en seniorenwoningen voorzien van een NIBE F2040-6 lucht/water warmtepomp in combinatie met een NIBE VVM S320 binnenunit met een geïntegreerde boiler van 180 liter en een gebruiksvriendelijke NIBE RMU 40 kamerthermostaat. Op het dak van elke woning wordt bovendien een pakket pv-panelen geïnstalleerd om het stroomverbruik van de warmtepomp mee te compenseren. Een WTW-box waarborgt tot slot een gezond binnenklimaat.


“Prefab installeren vergt optimale voorbereiding”

Om de uiterst korte bouwtijd te kunnen realiseren, trekt de aannemer zowel de seniorenwoningen als de eengezinswoningen zoveel mogelijk op uit prefab betonelementen die – inclusief het leidingwerk voor alle installaties – vooraf onder ideale fabrieksomstandigheden worden geprefabriceerd. En dát vergt vanzelfsprekend ook het nodige van de betrokken toeleveranciers, zo heeft ook bedrijfsleider Ruud Waaijer van totaalinstallateur BOWA Installaties Emmen ervaren: “De leidingcomponenten voor riolering, afvoeren, warm en koud water, ventilatie, elektra en de warmtepompinstallatie moeten bijvoorbeeld worden voorgemonteerd, waarna alles inclusief montagetekening in batches per woning wordt aangeleverd voor verwerking in de prefab betonelementen. Binnen de Van Losser Groep hebben we alle kennis en ervaring in huis voor deze werkwijze. Het geprefabriceerde leidingwerk komt bijvoorbeeld bij ons zusterbedrijf Van Losser Prefab vandaan.” Ook de vloerverwarmingsleidingen wordt vooraf in de vloerelementen verwerkt, aldus Ruud Waaijer: “Een ander bedrijf binnen onze organisatie – VIDALCO Climate Floors – prefabriceert hiervoor kant-en-klare modules in het vereiste verlegpatroon en levert deze aan op rollen. In de fabriek worden de modules uitgerold, waarna ze – samen met de riolering en de voedingsleidingen voor het koppelen van de binnenunit en de buitenunit van de warmtepomp – in de prefab vloerelementen worden gegoten.”


Omdat ook de binnenunit al in de ruwbouw – nog voor de kap erop zit – wordt geplaatst, kan deze meteen worden aangesloten. Tegelijkertijd wordt in de tuin achter de berging de buitenunit geïnstalleerd op stalen beugels die trillingvrij zijn verankerd aan de betonnen fundering van de berging. Ruud Waaijer: “Al met al dus een goed gestroomlijnd proces dat alleen werkt als de voorbereiding tot in de kleinste details klopt.”


Kenmerken van dit project

Locatie: Haerenkwartier – Oosterwolde

Ontwikkelaar: Nijhuis Bouw – Rijssen

Opdrachtgever: Actium – Assen

Architect: De Deur in Huis – Groningen

Aannemer: Nijhuis Noord – Assen

Installateur: BOWA Installaties Emmen (onderdeel Van Losser Installatiegroep)

_