Start Kennisbank NIBE referentieprojecten Heijmans Energie en NIBE slaan handen ineen bij nieuwbouwproject PUUR21

Heijmans Energie en NIBE slaan handen ineen bij nieuwbouwproject PUUR21

Puur21

PUUR21 maakt onderdeel uit van de duurzame nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen. Het project omvat 77 grondgebonden koopwoningen, die zijn voorzien van een NIBE F1255-6 PC water/water warmtepomp. Wat dit project onder meer bijzonder maakt, is dat een deel van de kopers geen eigenaar is van de door Heijmans Energie ontworpen warmtepompinstallatie. In plaats daarvan wordt de warmtepompinstallatie – inclusief de levering van warmte, koude én service – gehuurd van econic uit Amsterdam.


NIBE en Heijmans Energie: samen zorgen voor een duurzaam binnenklimaat

“PUUR21 is het eerste project dat voortvloeit uit de raamovereenkomst die we eind 2021 met NIBE hebben afgesloten”, vertelt senior projectmanager Barry Jonker van Heijmans Energie. “Zo’n vier jaar geleden zijn we begonnen als startup binnen de Heijmans-organisatie, met de ambitie de energietransitie in Nederland te versnellen door de ontwikkeling, verkoop en realisatie van betaalbare duurzame energieoplossingen. Daarnaast kunnen we klanten als zogeheten Energy Service Company (ESCo) volledig ontzorgen op het gebied van klimaatcomfort en energie. Dit betekent in de praktijk dat we het energiebeheer van een gebouw voor een langere periode overnemen, alle benodigde comfortinstallaties ontwerpen, financieren, implementeren, exploiteren en onderhouden. Bovendien zijn we als ESCo op grond van een prestatiecontract ook verantwoordelijk voor het geleverde comfort.” Heijmans Energie levert al deze diensten overigens niet alleen voor andere bedrijfsonderdelen van Heijmans, maar ook voor externe partijen zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties en VvE’s.”


Werkvoorbereider Charlotte van der Sommen van Heijmans Energie vult aan: “Per saldo proberen we woningen zo duurzaam en betaalbaar mogelijk te voorzien van optimaal comfort. We maken hiervoor graag gebruik van veelbelovende nieuwe technologieën, zoals Smart Grid en Smart Price Adaption. Dat doen we voor nieuwbouw, maar we richten onze focus in toenemende mate ook op bestaande bouw, waar een enorme uitdaging ligt op het gebied van verduurzaming.”


PUUR21: comfortabel wonen aan de uiterwaarden van de IJssel

Het nieuwbouwproject in Zutphen – fraai gelegen aan de uiterwaarden van de IJssel – omvat 77 grondgebonden eengezinswoningen in drie varianten. Charlotte van der Sommen: “Deze woningen variëren in woonoppervlak van 115 tot 223 m2 en qua inhoud van 387 tot 769 m3. Je kunt je dus voorstellen dat de warmtebehoefte van de diverse woningtypes behoorlijk uiteenloopt. Toch konden we voor alle woningen hetzelfde type warmtepomp toepassen: de NIBE F1255-6 PC. Dit is een energiezuinige modulerende water/water combi warmtepomp met geïntegreerde passieve koeling en een ingebouwde boiler van 180 liter. Standaard heeft deze warmtepomp een vermogen van 1,5 tot 6 kW, maar voor grotere woningen kan het vermogen worden opgevoerd tot 8 kW. Dat is ideaal, want hoe minder verschillende types je in een project kunt toepassen, hoe efficiënter de installatie en inbedrijfstelling – en later het onderhoud en de service – kunnen verlopen.”


De woningen van PUUR21 zijn ontworpen en gebouwd conform de actuele BENG-eisen. Ze zijn op alle verdiepingen voorzien van laagtemperatuur vloerverwarming en elke woning beschikt over een eigen bodembron. De warmtepomp zelf past met zijn compacte formaat van 60 x 62 x 180 cm prima in de trapkast op de begane grond of – zoals in enkele woningen – in de techniekruimte. 


Huurconcept warmtepomp maakt nieuwe woningen betaalbaarder

Van alle koopwoningen hebben er 43 – zoals gebruikelijk – een ‘eigen’ warmtepompinstallatie. “Deze installaties hebben we geleverd aan Heijmans Vastgoed, die de woningen vervolgens inclusief de complete warmtepompinstallatie heeft verkocht”, legt Barry Jonker uit. “Een warmtepompinstallatie vertegenwoordigt echter een behoorlijke waarde en dat zie je uiteraard terug in de koopsom. Om het project voor een bredere doelgroep – met name starters – bereikbaar te maken, zijn de overige 34 woningen aangeboden met een warmtepompinstallatie die wordt gehuurd. Dit heeft als voordeel dat de kopers niet zelf in de installatie hoefden te investeren en dat scheelt bij een dergelijke installatie met bodembron al snel € 10.000 in de koopsom. Het mag duidelijk zijn dat zowel Heijmans Energie als econic hoge eisen stellen aan de kwaliteit, de betrouwbaarheid en het rendement van de warmtepompen, want elk van deze factoren heeft direct invloed op de exploitatiekosten.”


Goede samenwerking met NIBE

Omdat de bewoners van De Volle Leegte zeer energiebewust zijn, willen ze de energieprestaties van de installatie doorlopend kunnen monitoren. Alle appartementen zijn daarom voorzien van gigajoule-meters, zodat het energieverbruik per ruimte én het totale energieverbruik kan worden bepaald. De opwekinstallatie zelf is voorzien van een kilowattuur-meter die het opgenomen elektrische vermogen meet.


Geen bouwkundige aanpassingen

Over de samenwerking met NIBE is Charlotte van der Sommen van Heijmans Energie zeer te spreken. “De communicatie met NIBE verloopt doorgaans uitstekend, waardoor we goed met ze kunnen samenwerken. Dat merkten we onder meer bij het inbedrijfstellen van de installaties. De eerste inbedrijfstelling is uitgevoerd door een zeer ervaren technisch projectadviseur van NIBE, waarbij onze monteurs konden meekijken. Bij de tweede installatie hebben we de inbedrijfstelling zelf gedaan en heeft de adviseur meegekeken. De ervaring die we hiermee hebben opgedaan, is voldoende om de overige inbedrijfstellingen zelf uit te voeren. Daarbij konden we uiteraard waar nodig nog steeds rekenen op de ondersteuning van NIBE.” Barry Jonker vult aan: “Maar daarnaast zijn we ook meer dan tevreden over de producten van NIBE. Die zijn niet alleen heel betrouwbaar, maar zien er ook nog eens goed uit. Bovendien zijn ze voorzien van slimme functies zoals Smart Price Adaption, waardoor je er in de nabije toekomst nog meer voordeel uit kunt halen. En dat je ze op afstand kunt beheren is natuurlijk ideaal, zeker als je de volledige exploitatie van de installaties aanbiedt en klanten 24/7 warmte en koude wilt kunnen garanderen.”


Kenmerken van dit project

Locatie: Coenensparkstraat e.o. – Zutphen

Projectontwikkelaar: Heijmans Vastgoed – Rosmalen 

Aannemer: Heijmans Woningbouw – Rosmalen

Installateur: Heijmans Energie – Rosmalen

Advies en engineering: Heijmans Energie – Rosmalen

Exploitant: econic – Amsterdam

Puur21

_