Start Kennisbank NIBE referentieprojecten Krachtige NIBE warmtepompinstallatie voor Verzamelgebouw Zuid in Rotterdam

Krachtige NIBE warmtepompinstallatie voor Verzamelgebouw Zuid in Rotterdam

Verzamelgebouw Zuid – een van de bekendste kantoorgebouwen van Rotterdam – werd in 1961 gerealiseerd onder de naam ‘Industriegebouw Zuidplein’. De voorzijde bestaat uit een langgerekt blok van acht bouwlagen, de achterzijde wordt gevormd door drie kubusvormige blokken van zeven bouwlagen. Het verzamelgebouw biedt onderdak aan winkels, horeca, kantoren, bedrijfsruimten en appartementen en heeft een omvang van circa 30.000 m2 (bvo). Het gebouw is voor ruimteverwarming aangesloten op stadsverwarming en heeft een gemiddeld jaarverbruik van ruim 7.000 GJ.

Så enkelt monteras solceller på taket

Energiezuinig en bedrijfszeker

Om het verzamelgebouw te verduurzamen, heeft installateur R&R Systems B.V. uit Gemert een krachtige warmtepompinstallatie – bestaande uit acht in cascade opgestelde NIBE F1345-60 water/water warmtepompen – geplaatst. Een energycollector van bijna 1.000 m2 op het dak fungeert als hernieuwbare bron voor de warmtepompen. De warmtepompinstallatie is aangesloten op een afgiftesysteem met radiatoren met een maximale aanvoertemperatuur van 60°C. Dankzij de efficiënte en energiezuinige cascaderegeling kunnen de in totaal zestien compressoren van de warmtepompen afhankelijk van de vraag bij- of afschakelen. Hierdoor zijn een hoog rendement én een hoge mate van bedrijfszekerheid – twee belangrijke eisen van de opdrachtgever – gewaarborgd.


Korte terugverdientijd

Met een maximaal verwarmingsvermogen van liefst 480 kW kan de warmtepompinstallatie volgens berekeningen in circa 80% van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming van het verzamelgebouw voorzien. Levert de energycollector in koudere perioden onvoldoende energie (warmte), dan wordt de stadsverwarming bijgeschakeld. Dankzij de kostenbesparing die dit oplevert, zal de investering naar verwachting binnen 5 jaar volledig zijn terugverdiend.


Kenmerken van dit project

Locatie: Strevelsweg 700 – Rotterdam

Opdrachtgever: Verzamelgebouw Zuid – Rotterdam

Installateur: R&R Systems B.V. – Gemert

Så enkelt monteras solceller på taket

_