Rekommenderat utbyte av DVI HO10

Vi rekommenderar dig att ta bort elpannan och välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)