Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 102 med Luftvärme (GLE) och litet tillskott med elradiatorer

CTC Master 102 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.


ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470


Då NIBE F470 har en egen värmeautomatik används inte styrningen från GLE-aggregatet till att styra NIBE F470. Elkopplingen i GLE-aggregatet krävs dock.

För att säkerställa effektbehovet rekommenderar vi 3-fasinkoppling. För att få optimalt kompressorutnyttjande rekommenderar vi dessutom att man aktiverar rumsgivaren.

1-3 elradiatorer i värmepumpens närhet kan bytas ut mot vattenradiatorer men då krävs 3-faskoppling.

I förlängningen kan ytterligare vattenradiatorer installeras (eventuellt i kombination med direktelradiatorer) och all GLE-utrustning plockas bort. Detta ger en värmepumpsinstallation med till- och frånluftsventilation, tappvarmvatten och helt eller delvis vattenburet värmesystem.

Tips vid elinkoppling

Om man vill behålla luftburet värmesystem och både MASTER 102 och GLE behöver bytas rekommenderar vi Dig till att välja NIBE F370 och ett separat vatten / luftbatteri (VB 250L) . Detta ger en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och värme via vatten/luftaggregatet till det luftburna systemet.

I vissa fall där hög lufttemperatur erfordras, kompletteras luftkanalen med en el-eftervärmare. Värmepumpen ska installeras med rumsgivare. Värmepumpen kräver 3-fasinkoppling.

För att säkerställa frysskyddet i vatten/luftbatteriet rekommenderar vi glykolblandning i värmesystemet.


lva ritning


Mer information om:

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)

Vatten/luftbatteri VB 250L