En NIBE värmepump som ersättare till en CTC Master 102 frånluftsvärmepump

Utbytesguide för frånluftsvärmepumpar

CTC MASTER 102

CTC Master 102 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Äldre värmepumpar brukar ha en livslängd på cirka 15 - 20 år, därför rekommenderar vi nyare modeller som ger varmvatten, ventilation och återvinning. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Vi har ett eller flera alternativ som kan passa dig om du har följande installationer:

 • Med elradiatorer
 • Med elpanna och vattenburet system
 • Med Luftvärme (GLE) och litet tillskott med elradiatorer

Med elradiatorer

F370 frånluftsvärmepump

NIBE F470

 • Komplett frånluftsvärmepump som effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten.
 • Snygg, stilren design och ett kompakt format gör värmepumpen enkel att placera och installera.
 • Med inbyggd varmvattentank, elpatron, cirkulationspump, fläktar och styrsystem uppnås en driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.
 • Smart teknik ger dig kontrollen över din energiförbrukning.

För dig som är expert

Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 102

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.

För att säkerställa effektbehovet rekommenderar vi 3-fasinkoppling. För att få optimalt kompressorutnyttjande rekommenderar vi dessutom att man aktiverar bipackad rumsgivare.

ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470


1-3 elradiatorer i värmepumpens närhet kan bytas ut mot vattenradiatorer men då krävs 3-faskoppling.

Överskåp till NIBE F470

För att dölja ventilationskanalerna ovanför värmepumpen finns det överskåp i olika höjder som tillbehör.

 • Överskåp 245 mm
  RSK 625 12 44

 • Överskåp 345 mm
  RSK 625 12 45

 • Överskåp 395-645 mm
  RSK 625 12 46
  Överskåp

Med elpanna och vattenburet system

För dig som är expert

Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 102 med elpanna och vettenburet system

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.


ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)

Överskåp till NIBE F470

För att dölja ventilationskanalerna ovanför värmepumpen finns det överskåp i olika höjder som tillbehör.

 • Överskåp 245 mm
  RSK 625 12 44

 • Överskåp 345 mm
  RSK 625 12 45

 • Överskåp 395-645 mm
  RSK 625 12 46
  Överskåp

Med Luftvärme (GLE) och litet tillskott med elradiatorer

F370 frånluftsvärmepump

NIBE F470

 • Komplett frånluftsvärmepump som effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten.
 • Snygg, stilren design och ett kompakt format gör värmepumpen enkel att placera och installera.
 • Med inbyggd varmvattentank, elpatron, cirkulationspump, fläktar och styrsystem uppnås en driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.
 • Smart teknik ger dig kontrollen över din energiförbrukning.

Eller...

F370 frånluftsvärmepump

NIBE F370

 • Komplett frånluftsvärmepump som effektivt, enkelt och ekonomiskt uppfyller behovet av värme, ventilation, värmeåtervinning och varmvatten.
 • Snygg, stilren design och ett kompakt format gör värmepumpen enkel att placera och installera.
 • Driftsäker och ekonomisk värmeproduktion.
 • Smart teknik ger dig kontrollen över din energiförbrukning.

För dig som är expert

Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 102 med Luftvärme (GLE) och litet tillskott med elradiatorer

CTC Master 102 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.


ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470


Då NIBE F470 har en egen värmeautomatik används inte styrningen från GLE-aggregatet till att styra NIBE F470. Elkopplingen i GLE-aggregatet krävs dock.

För att säkerställa effektbehovet rekommenderar vi 3-fasinkoppling. För att få optimalt kompressorutnyttjande rekommenderar vi dessutom att man aktiverar rumsgivaren.

1-3 elradiatorer i värmepumpens närhet kan bytas ut mot vattenradiatorer men då krävs 3-faskoppling.

I förlängningen kan ytterligare vattenradiatorer installeras (eventuellt i kombination med direktelradiatorer) och all GLE-utrustning plockas bort. Detta ger en värmepumpsinstallation med till- och frånluftsventilation, tappvarmvatten och helt eller delvis vattenburet värmesystem.

Tips vid elinkoppling

Om man vill behålla luftburet värmesystem och både MASTER 102 och GLE behöver bytas rekommenderar vi Dig till att välja NIBE F370 och ett separat vatten / luftbatteri (VB 250L) . Detta ger en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och värme via vatten/luftaggregatet till det luftburna systemet.

I vissa fall där hög lufttemperatur erfordras, kompletteras luftkanalen med en el-eftervärmare. Värmepumpen ska installeras med rumsgivare. Värmepumpen kräver 3-fasinkoppling.

För att säkerställa frysskyddet i vatten/luftbatteriet rekommenderar vi glykolblandning i värmesystemet.


lva ritning


Mer information om:

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)

Vatten/luftbatteri VB 250L


Överskåp till NIBE F470 och F370

För att dölja ventilationskanalerna ovanför värmepumpen finns det överskåp i olika höjder som tillbehör.

 • Överskåp 245 mm
  RSK 625 12 44

 • Överskåp 345 mm
  RSK 625 12 45

 • Överskåp 395-645 mm
  RSK 625 12 46
  Överskåp