Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 102 med elpanna och vettenburet system

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.


ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)