Start Support Vanliga frågor Ska det komma vatten från säkerhetsventilen på min varmvattenberedare?
Hitta serviceombud

Ska det komma vatten från säkerhetsventilen på min varmvattenberedare?

En säkerhetsventil ska släppa ut vatten. Ventilen begränsar trycket i varmvattenberedaren, som ökar i samband med att det kalla vattnet värms upp efter en varmvattentappning. Arbetstrycket får inte överstiga 9 bar (=öppningstrycket för säkerhetsventilen). Den tryckökningen uppnås redan efter en höjning av vattentemperaturen med cirka 20ºC.

Flera faktorer påverkar hur mycket vatten som bör komma ut från säkerhetsventilen. Om ett par personer i hushåll duschar under kvällen och det därefter inte sker någon varmvattentappning, är det rimligt att säkerhetsventilen släpper ut några deciliter vatten under natten. Uppvärmningen av det kalla vattnet som kommer in i beredaren efter en varmvattentappning påbörjas i nästan direkt efter en tappning som är större än 10–20 liter.

Eftersom varmvattenberedaren släpper ut vatten bör spillröret från säkerhetsventilen mynna över en golvbrunn. Det är vanligt att hushåll som nyligen bytt ut sin äldre beredare mot en ny, blir förvånade över att säkerhetsventilen släpper ut vatten. I äldre installationer kan andra ventiler på beredaren suttit åt dåligt, vilket har gjort att trycket reducerats genom dem.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.