Säkerhetsventil

Ventil som öppnar och släpper ut lite vätska om trycket blir för högt.