Start Support Vanliga frågor Min produkt larmar för korta drifttider, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

Min produkt larmar för korta drifttider, vad ska jag göra?

Larmet uppkommer om kompressorn vid tre tillfällen i rad stannat kort tid efter start. Larmet kan uppkomma vid dåligt flöde eller dålig värmeöverföring, t.ex. vid stängda termostater eller luft i systemet. Börja med att kontrollera att inga termostater är stängda så att flöde säkerställs, samt att värmesystemet är ordentligt urluftat.

Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.