Start Support Vanliga frågor Jag har ett LP-larm på min värmepump, vad ska jag göra?
Hitta serviceombud

Jag har ett LP-larm på min värmepump, vad ska jag göra?

Ett LP-Larm på en värmepump uppstår oftast på grund av dålig cirkulation i köldbärarkretsen, för liten mängd köldmedium eller för lågt ventilationsflöde.

Bergvärme

Ett LP-Larm på en bergvärmepump uppstår oftast på grund av dålig cirkulation i köldbärarkretsen eller lågt luftflöde genom förångaren.

  1. Kontrollera nivåkärlet/tryckkärlet. Om ett nivåkärl är installerat bör det vara fyllt till cirka 2/3 och för tryckkärlet gäller att trycket inte bör understiga 0,5 bar
  2. Kontrollera att köldbärarpumpen går
  3. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Luft/vatten

Ett LP-Larm på en luft/vattenvärmepump uppstår oftast på grund av för liten mängd köldmedium.

  1. Kontrollera att förångaren är fri från löv, snö och is
  2. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

FrånLuft

Ett LP-Larm på en frånluftvärmepump uppstår oftast på grund av lågt ventilationsflöde eller för liten mängd köldmedium.

  1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen ej är igensatta
  2. Kontrollera/lyssna att frånluftfläkten snurrar
  3. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.