Köldmedium

Vad är ett köldmedium?

Köldmediet förflyttar energin i form av vätska eller gas i värmepumpen och är en viktig pusselbit i energieffektiviteten för en värmepump. Köldmediet cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen. Genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras köldmediet. Vid förångningen tar köldmediet upp värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi.

Varför är köldmedier miljöfarliga?

Det finns två typer av köldmedier, syntetiska och naturliga. Naturliga köldmedier har de lägsta GWP-värdena (Global Warming Potential). 

Vad säger nya köldmedielagen (EU:s F-gasförordning)?

Från och med 2032 har EU förbjudit användning av alla syntetiska köldmedier (F-gaser - flourbaserade växthusgaser) oavsett GWP (Global Warming Potential) i nytillverkade värmepumpar. 2027 förbjuds nytillverkade värmepumpar med ett GWP över 150 och 2050 blir det helt förbjudet. Anledningen är att det kan finnas en risk att den miljöfarliga gasen i köldmediet läcker ut om servicen eller avfallshanteringen av värmepumpen inte sker professionellt.

Vilka köldmedier använder NIBE?

På NIBE har vi har mer än 20 års erfarenhet av att använda det naturliga köldmediet R290, med ett GWP på endast 3 i våra frånluftsvärmepumpar. Sedan ett par år har vi även introducerat det i vårt luft/vattensortiment S2125. Idag är vi mitt i utvecklingen av nästa generations bergvärmepumpar och ligger väl till för att möta EU:s nya köldmedielag. Ett steg i den riktningen är vår senaste bergvärmepump S1256 som använder ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium, R454B.Naturligt köldmedium