Start Support Vanliga frågor Hur står sig en gammal värmepump mot en ny värmepump?
Hitta serviceombud

Hur står sig en gammal värmepump mot en ny värmepump?

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och vi på NIBE satsar stora resurser på utveckling, för att våra produkter ska vara så energisnåla, effektiva och driftsäkra som möjligt. Även myndigheter ställer högre krav på energihushållning och det har bland annat resulterat i Boverkets byggregler som ställer höga krav på att få ned energiförbrukningen.

Om man jämför med äldre anläggningar så har det hänt mycket de senaste åren, när det gäller energieffektivitet. Sedan vi på NIBE lanserade vår första värmepump har COP stigit med ca 1% varje år. Värmepumparna blir allt mer effektiva för varje år som går.

Vid byte av värmepump är det viktigt att anläggningen kontrolleras så att borrhål och andra delar av värmeanläggningen klarar av den höjda verkingsgraden som dagens effektiva värmepumpar. En höjd verkningsgrad ställer högre krav på bland annat kollektorn.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.