Energianvändning

Nyttiggörande av elektrisk energi, värme eller annan energiform.