Start Support Vanliga frågor Hur höjer och sänker jag värmen i huset från min värmepump?
Hitta serviceombud

Hur höjer och sänker jag värmen i huset från min värmepump?

1. Kontrollera först att alla termostater är inställda efter önskad komfort. Att få rätt inomhustemperatur förutsätter att systemet är korrekt inställt. Rätt värmekurva, korrekt indikerad utomhustemperatur och rätt panntryck samt att termostater är korrekt inställda. Alla faktorer påverkar inomhustemperaturen.

2. Gå till meny 1.1 Temperatur

3. Med hjälp av manöverratten ändrar du värdet. Valt värde bekräftas genom att trycka OK

4. Lämna menyn genom att använda bakåtknappen

5. Med aktiverad rumsgivare ställs den °C som önskas i huset

6. Utan aktiverad rumsgivare höjs eller sänks förskjutningen för att höja eller sänka rumstemperaturen.

7. Antal steg som värdet ändras beror på husets värmeanläggning.

8. För att höja värmen så vrider man förskjutningsreglaget åt höger (+) och åt vänster (–) för att sänka värmen. Ett streck motsvarar ca en grad.

9. Vänta ca 1-2 dygn mellan varje ändring då det tar tid för huset att stabilisera temperaturen.

Ändring av rumstemperaturen skiljer sig beroende på modell. Ovan beskrivning är får några av våra vanliga modeller. För övriga modeller se manualen för din NIBE-produkt.

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.