Start Support Vanliga frågor Hur ändrar jag till reservläge på min värmepump?
Hitta serviceombud

Hur ändrar jag till reservläge på min värmepump?

Reservläget ställs in med strömställaren som ser olika ut beroende på modell. Läs Vad betyder reservläge? innan du gör omställningen.

Kom ihåg att sedan ställa tillbaka NIBE-produkten till normalläge annars fungerar inte styrningen, vilket kan leda till förhöjda energikostnader.

Om shunten är ställd för högt och du har golvvärme kan golvet ta skada.

Min värmepump reservlägeOm du har en NIBE-produkt som har en liknande strömställare, drar du strömställaren till Reservläge som illustrerats med ett utropstecken i en triangel.

Om du har en NIBE-produkt med strömbrytare ska den vridas eller tryckas så att den hamnar Reservläge som illustrerats med ett utropstecken i en triangel och/ eller en hand.Om du har en NIBE-produkt med strömbrytare ska den vridas eller tryckas så att den hamnar Reservläge som illustrerats med ett utropstecken i en triangel och/ eller en hand.

Hur ändrar jag till reservläge på min värmepump?På vissa produkter måste shunten öppnas manuellt för att få ut värme till radiatorer/golvslingor. På den här modellen med arm, vrids plastskruven som är placerad till vänster, till Handläget. Det är då möjligt att ändra shuntarmens läge manuellt. När armen justeras mot 10 (större prickar) blir det mer värme som skickas ut till värmesystemet. Om du har golvvärme kan golven ta skada av för hög temperatur. Börja med att ställa shunten på andra punkten (ca 25%).

modellen (Shuntmotor-ESBE)På den här modellen (Shuntmotor-ESBE) trycks ratten in för att justera in rätt temperatur. Fullt mot blått (skala på shuntratten) ger ingen värme och fullt mot rött ger full värme. Om du har golvvärme kan golven ta skada av för hög temperatur. Börja med att ställa shunten mellan blått läge och mittenläge (ca 25%).

Leta efter flera tips genom att söka i Frågor & Svar eller i er Användarhandbok/ Skötsel- och Monteringsanvisning.