Reservläge

Reservläget är ett tillfälligt läge som används vid driftsstörningar och i väntan på service när tillsatsvärme av någon anledning inte kan aktiveras. I reservläge är endast cirkulationspumpen och delar av elpatronens effekt i drift, vilket innebär en högre driftkostnad.