BERGVÄRME - LAGRAD ENERGI I MARKEn

Bergvärme

Bergvärme är ren solenergi som lagras i marken. Med vårsolens starka strålar börjar energi så smått att lagras under markens yta. Med mer solenergi längre in på säsongen lagras energin längre ner i marken. Värmepumpen koncentrerar den lagrade värmeenergin så att den kan värma upp ditt vatten, både i duschar och radiatorer.

Med vårsolens starka strålar börjar solenergi så smått att lagras längre ner i marken ju varmare det blir. När hösten kommer har det lagrats tillräckligt med energi från vår allra största värmekälla – solen – för att värma upp ditt hus under en rekordkall vinter.

Även en riktigt kylig svensk sommar räcker för att lagra tillräckligt med värmeenergi under marken på din tomt, så du kan alltid se fram emot en varm vinter i ditt hem.

Värme från djupet

Med en vätskefylld slang, även kallad kollektor, kan du hämta upp lagrad solvärme djupt ner i berget, bergvärme, eller nere på sjöbotten, sjövärme, eller någon meter under gräsmattan, jordvärme. Du behöver alltså inte ha ett berg vid din tomt för att ha en bergvärmepump.

Vilken typ av värmekälla som passar just dig beror på husets energibehov, ditt värmesystem och hur din tomt ser ut.

Bergvärme är lagrad energi i marken/berget

Värmepumpen är hjälten

Den lagrade värmeenergin koncentreras med hjälp av värmepumpen och värmer upp ditt vatten, både i både duschar och radiatorer. Vätskan i slangen cirkulerar och värms upp av den lagrade solvärmen nere i marken eller i sjön. När vätskan passerar värmepumpen möter den ett annat slutet system.

Det finns ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur. Det gasformiga köldmediets temperatur höjs avsevärt med en kompressor under högt tryck. Via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – redo att på nytt bli gas och hämta ny värmeenergi.

_