Start Kunskapsbank NIBE Stories Island har varm källa som värmekälla
Prata med en expert

Island har varm källa som värmekälla

Det går bra för Island. 2016-års succé i fotbolls-EM blev snabbt ett faktum och landet sattes på kartan via den numera världskända ”vulkan-klappen”. Det går också bra för NIBE International Sales, som via isländska Friorka, nyligen sålt och installerat nio värmepumpar till de båda turistanläggningarna Geysir och Gullfoss.

gullfoss
Ön, som är känd för sina vulkaner och varma källor, har en naturlig värme i marken och kan därför tyckas vara en icke-marknad för värmepumpar. Det är dock inte lika svart och vitt som man kan tro... Isländska bostäder är till stor del uppvärmda av fjärrvärme som är hämtad direkt från geotermiska källor, men det finns områden där den naturliga energikällan inte kan nyttjas. Ibland är temperaturen inte tillräckligt hög för att kunna arbeta direkt mot värme och varmvatten. I dessa fall finns det behov av en värmepump, men med en betydligt högre tempererad energikälla än normalfallet.

Varm källa som värmekälla

Geysir-området är Islands mesta kända turistområde, med sitt ”centrala” läge och sin 10000-åriga historia. I anslutning till gejsern ligger en villa där en NIBE F1245 är installerad. Det är en installation som agerar försökskanin, för att undersöka om användning av avfallsvattnet från gejsern Geysir även kan fungera i ett större projekt, eftersom ett hotell nu byggs i närheten. En högst ordinär värmepumpsinstallation, där omständigheterna är allt annat än ordinära.

Under den isländska ”värmesäsongen” påverkar den varierande utomhustemperaturen värmen i källorna. Därför har ägarna valt att säkra upp anläggningen med en värmepump. En slinga läggs i 60 - 80 °C vatten för att utvinna varmvatten som i sin tur går till en sekundär bassäng, där värme tas direkt till värmesystemet. Ur en tredje bassäng utvinns sedan energi till NIBE F1245:an.

I gejserns närområde byggs just nu ett hotell. Energikälla är ännu inte bestämd, men det får inte utvinnas mycket mer ur de varma källorna, eftersom det kan påverka gejsern negativt. Förhoppningen är dock att en värmepump av fabrikatet NIBE ska installeras även här och att de varma källorna delvis kan bidra som värmekälla. Om försöket med den redan installerade NIBE F1245:an slår väl ut, kan samma typ av lösning vara lämplig till det planerade hotellet, varvid de varma källorna inte är tillräckligt varma för att förse byggnaden med värme och varmvatten året om.

Guldläge i Gullfoss

En annan välbesökt plats på Island är vattenfallet Gullfoss, där det just nu pågår en installation av en NIBE F1345. Den närliggande turistanläggningen, med tillhörande restaurang och hotell, expanderar och kommer framöver att behöva utöka antalet värmepumpar. Existerande del kommer att byta från dagens elburna system till en markvärmepump.

Verksamheten på Gullfoss ägs av bröderna Jón och Svavar Njarðarsson. Restaurangen Gullfosskaf är en av Islands största restauranger, där det serveras över 200000 måltider per år. Res- taurangägaren Svavar menar att det hade varit omöjligt att bygga ut restaurangen utan att en värmepump varit installerad.

– Elledningarna hade aldrig klarat av uppvärmning med el, berättar han.

gullfoss
Restaurangen som idag är cirka 2000 m² värms upp av en NIBE F1345-60 och framöver kommer det eventuellt att installeras ytterligare en.

Hótel Gullfoss har en yta på cirka 1300 m² och har en NIBE F1345-40 installerad. Varmvatten förses av två 1000-liters ackumulatortankar. I skrivande stund finns det planer på att bygga ut hotellet till dubbla storleken – avsikten är då att installera ännu en NIBE värmepump. I anslutning till hotellet finns även mindre byggnader med tre NIBE F1245-12 och en NIBE F1245-10. Det finns också ett närliggande stall som värms upp med hjälp av en NIBE ARIA. Idag finns totalt sju NIBE-pumpar installerade på hela Gullfoss-området, med potential att installera många er.

NIBE har haft en positiv utveckling på Island sedan samarbetet startade 2013 och ser fortsatta möjligheter att växa ytterligare de kommande åren.

Hitta rätt värmepump

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Trygghet

Trygghet upp till 18 år

Simon

Våra värmepumpar