Start Kunskapsbank Inspiration Prestanda och kvalitet är vår drivkraft
Prata med en expert
v

"Prestanda och kvalitet är vår drivkraft."

Det ligger många timmar bakom en ny värmepump. På vägen dit ställs vi inför många, ofta komplexa, val för att uppnå den kvalitet och prestanda som vi är kända för. Receptet är lång erfarenhet, "allt under ett tak" och extrem noggrannhet.

svara valProduktutveckling handlar, enkelt uttryckt, om att ha en teori om hur man kan förbättra en produkt, bygga prototyper och testköra för att kontrollera resultatet. Nu har vi 70 års erfarenhet av det och har noggrant genomtänkta utvecklingsfaser med kontrollfunktioner som vägleder oss, från första skisserna tills värmepumpen lämnar vårt lager.

–Prestanda och kvalitet är vår drivkraft, säger Sandra Hansson, ansvarig för projektledning av produktutvecklingen på NIBE. Vi kvalitetssäkrar varje val, alltifrån minsta skruv till våra leverantörer. Vi granskar och provar, gör riskanalyser, genomför labbtester och fälttester. Vi verifierar och validerar vår produktionsprocess grundligt innan vi trycker på knappen för produktionsstart, och varje enskild värmepump provas i drift innan den lämnar fabriken.


Allt under ett tak

En fördel för oss på NIBE är att vi har alla funktioner samlade här på huvudkontoret i Markaryd, med egen produktutveckling och egna fabriker.

–Närheten till alla avdelningar gör att vi kan ha ett tätt samarbete mellan konstruktion och inköp, produktion, kvalitet och hållbarhet, marknad och service under hela vägen och ta stor hänsyn till alla olika behov, berättar Sandra.

svara val

Labbtester och fälttester

Även om laboratoriemiljön ligger nära verkligheten så testar vi varje ny värmepump i verkliga miljöer.

–Många av oss som jobbar här på NIBE är testpiloter, men det är experter som övervakar värmepumparna och analyserar driften. Fälttesterna pågår under en vinter- och en sommarsäsong för att vi ska se att de uppfyller alla krav på driftsäkerhet och prestanda, men också användarvänlighet, installatörsvänlighet och servicevänlighet.

Utvecklingen fortsätter även efter att värmepumpen släppts för försäljning. 
–Eftersom vi har en egen molntjänst där vi får återkoppling från våra fälttester på hur produkten går och används kan vi fortsätta utvecklingsarbetet med mjukvaran, för att ytterligare förbättra driften och användarvänligheten och lägga till nya funktioner.

”Styrsystemet är värmepumpens hjärna. Det är helt utvecklat av oss på NIBE.”

Värmepumpens hjärta och hjärna

De mest centrala delarna i värmepumpen är styrsystemet och kylkretsen. 

–Styrsystemet är värmepumpens hjärna. Det är helt utvecklat av oss på NIBE och ger oss full kontroll över kvaliteten och funktionsoptimeringen.

En kritisk del av produktutvecklingen är kylkretskonstruktionen som avgör om värmepumpen kan prestera på hög nivå i olika utetemperaturer. Den består av kompressor, kondensor, förångare och ventiler.

–Vi är väldigt måna om att optimera arbetsområdet för kylkretsen och är extremt noggranna med utvärderingen. Den är hjärtat där allt samverkar för att optimera värmepumpens prestanda, avrundar Sandra Hansson.

Vill du veta mer?

Läs vidare eller besök vår sida Kunskapsbanken som innehåller mer kunskap, tips och inspiration,

Trygghet upp till 18 år

Trygghet upp till 18 år

Hemma bäst! Smart värme hos familjen Rehn

Hemma bäst! Smart värme hos familjen Rehn

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Hitta rätt värmepump på 1 minut