Rekommenderat utbyte av NIBE FIGHTER 410P

FIGHTER 401 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

ventilationsanslutningar 
FIGHTER 410

 ventilation   

NIBE F470         


1. Uteluft

2. Tilluft

3. Frånluft

4. Avluft

ALTERNATIV LÖSNING SOM KAN GE TUSENTALS KWH I YTTERLIGARE BESPARING PER ÅR

Då byts FIGHTER:n mot en NIBE S735, alla tilluftsdon pluggas och istället monteras uteluftsdon i sovrum, arbetsrum, allrum och vardagsrum. Denna lösning har i princip varit standard vid nybyggnation det senaste decenniet just pga. den lägre energiåtgången samt att man slipper både oljudet och nersmutsningen från tilluftsdonen.

Den extra energibesparingen uppkommer tack vare att drivenergin från tilluftsfläkten och energiförlusten i tilluftskanalerna helt försvinner.

Mer information om:

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)NIBE F470 (RSK: 625 12 48)

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)