Rekommenderat utbyte av NIBE FIGHTER 410P

FIGHTER 410 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

RSK: 625 12 48

NIBE F470 »

ventilationsanslutning

FIGHTER 410

FIGHTER 410

1. Uteluft

2. Tilluft

3. Frånluft

4. Avluft

Alternativ lösning som kan ge tusentals kWh i ytterligare besparing per år

Då byts FIGHTER:n mot en NIBE S735, kombinerat med SAM S42. SAM S42 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att, tillsammans med frånluftsvärmepumpen NIBE S735, kombinera återvinning av mekanisk frånluft med för-värmd tilluft. Den monteras mot en vägg med hjälp av medföljande väggskena.

RSK: 624 45 50

NIBE S735 » 

SAM S42  RSK: 621 26 36