Rekommenderat utbyte av IVT 595 med mindre golvvärmekrets elpanna med vattenburet system

IVT 595 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Elpannan tas bort. Värmepumpen kan nu även avge energi till radiatorkretsen.


NIBE F370 (RSK: 625 12 47) 

Vatten/luftbatteri VB 250L