En NIBE värmepump som ersättare till en gammal IVT 595 frånluftsvärmepump

Utbytesguide för frånluftsvärmepumpar

IVT 595

IVT 595 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet. Uppvärmning av huset sker på annat sätt tex elradiatorer. Äldre värmepumpar brukar ha en livslängd på cirka 15 - 20 år, därför rekommenderar vi nyare modeller som ger varmvatten, ventilation och återvinning. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Vi har ett eller flera alternativ som kan passa dig.

Vilket alternativ stämmer för din IVT 595?