Rekommenderat utbyte av IVT 590 med en mindre golvvärmekrets samt elpanna med vattenburet system

Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Elpannan tas bort. Värmepumpen kan nu även avge energi till radiatorkretsen.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)