Utbyte av CTC THERMOREX

CTC THERMOREX är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Uppvärmning av huset sker på annat sätt tex elradiatorer.
Vi rekommenderar dig att välja NIBE F110 eller F370.
F110 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten, där uppvärmning av huset sker på annat sätt till exempel med elradiatorer.

Är värmesystemet vattenburet rekommenderar vi byte till NIBE F370 som även ger radiator/golvvärme och därmed en högre besparing.


Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

Avluftsanslutningens dimension är 160 mm. 

ventilation

CTC THERMOREX

ventilation
NIBE FIGHTER F110

1. Frånluft, 

2. Avluft

NIBE F110 (RSK:625 12 53)

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)